Yhdistys

Yhdistys | Hallitus | Jäsenyys | Julkaisusarjat
Vertaisarviointi | Kesäkoulu

 

Tutkijaliitto – Forskarförbundet i Finland ry. on vuonna 1976 perustettu ja 1977 rekisteröity tieteellisen tutkimustyön harjoittajien yhdistys, jonka tarkoituksena on edistää ja kehittää monitieteistä ja kriittistä tutkimusta ja sen tuottaman tiedon käyttöä Suomessa niin tutkijayhteisössä kuin sen ulkopuolella. Tutkijaliiton keskeiset toimintamuodot ovat laadukkaan tieteellisen tutkimuksen, yhtäältä kotimaisen alkuperäistutkimuksen ja toisaalta uraauurtavien käännöstekstien julkaiseminen ja levittäminen, yleisöseminaarien ja esitelmä- ja keskustelutilaisuuksien järjestäminen sekä tiedotustoiminta. Tutkijaliitto julkaisee myös monitieteistä Tiede & edistys -aikakauslehteä, joka ilmestyy neljä kertaa vuodessa.

Tutkijaliiton toiminnan tavoite on tuoda korkeatasoista tieteellistä tutkimusta paitsi tutkijoiden myös kansalaisyhteiskunnan toimijoiden ja keskustelun saataville. Toiminnan keskeinen ydin on tutkimuksen monitieteisyys: Tutkijaliitto edistää niin filosofian, yhteiskuntatutkimuksen, humanististen tieteiden, ympäristötieteiden kun taiteellisen tutkimuksenkin tekemistä ja luo mahdollisuuksia näiden alojen kohtaamiselle. Tutkijaliiton toiminta-ajatuksen ytimessä on tavoite ylläpitää avoimuuteen perustuvaa kriittisten kohtaamisten tilaa eri tieteenaloja edustavien tieteen ja tutkimuksen tekijöiden ja kansalaisyhteiskunnan ja sen toimijoiden välillä.

Tutkijaliiton jäseniksi voivat liittyä kaikki yhdistyksen toiminnasta kiinnostuneet tieteenalasta riippumatta. Jäsenet ovat pääasiassa eri tieteenalojen edustajia ympäri Suomea.

Rekisteriseloste