Tietoa meistä

Yhdistys | Yhteystiedot | Tarjoa käsikirjoitusta
Vertaisarviointi | Tietosuojaseloste

 

Tutkijaliitto on vuonna 1976 perustettu yhdistys, joka ylläpitää avointa, suomenkielistä kriittisen ajattelun ja yhdessä toimimisen tilaa kaikille käsitteellisestä työstä kiinnostuneille. Toimintaamme motivoi halu paikantaa yhteiskunnallisia kiistoja ja erimielisyyksiä sekä löytää ajatteluperinteitä ja keskusteluja, jotka voisivat tarjota käsitteitä näiden kiistojen ja jännitteiden esiintuomiseksi, käsittelemiseksi ja ratkaisemiseksi.

Merkittävä strategia uusien ajatteluperinteiden ja keskustelujen tuomiseksi suomalaisen yhteiskunnallisen keskustelun piiriin on käännösten julkaiseminen. Tärkeä osa Tutkijaliiton toimintaa onkin sekä yhteiskunnallisen ja filosofisen ajattelun klassikoiden että uuden teoriaorientoituneen kirjallisuuden kääntäminen. Käännösten lisäksi Tutkijaliitto on yli nelikymmenvuotisen historiansa aikana julkaissut suuren määrän merkittävää suomenkielistä teoriaa ja tutkimusta ja tarjoaa edelleen akatemian ulkopuolisen julkaisualustan suomenkieliselle kriittiselle yhteiskunnalliselle, filosofiselle ja taiteelliselle tutkimukselle.

Sen lisäksi, että Tutkijaliitto tunnetaan yhteiskuntateoreettisen ja filosofisen kirjallisuuden kustantajana, se on myös profiloitunut monitieteisen Tiede & edistys -aikakauslehden julkaisijana. Lehden viimeisimmissä numeroissa on käsitelty muun muassa posthumanismia ja yhteiskuntatieteellistä ympäristötutkimusta. Viime vuosina olemme lisäksi pyrkineet panostamaan entistä enemmän esseemuotoisen kirjoittamisen verkkojulkaisemiseen sekä taiteellisen työskentelyn huomioimiseen olennaisena osana kriittistä yhteiskuntateoreettista keskustelua.

Julkaisutoiminnan lisäksi järjestämme vuosittain lukuisia poikkitieteellisiä ja -taiteellisia tapahtumia, kuten keskustelutilaisuuksia, lukupiirejä, julkistamistilaisuuksia sekä vuosittaista kesäkoulua. Viime vuosina Tutkijaliiton kesäkouluissa on kokoonnuttu muun muassa ajattelun dekolonisaation, feminismin, teknologian, ilmastokriisin ja tekstityön äärelle.

Tutkijaliiton hallitus koostuu pääosin yhteiskuntatiteellisillä aloilla toimivista tutkijoista, kääntäjistä ja eri taidealojen edustajista. Kaikkia Tutkijaliiton hallituslaisia yhdistää kiinnostus kirjalliseen kulttuuriin, kriittiseen teoriaan ja tutkimukseen sekä yhteiskunnalliseen aktivismiin.

Tutkijaliiton jäseniksi voivat liittyä kaikki yhdistyksen toiminnasta kiinnostuneet tieteenalasta riippumatta. Jäsenet ovat pääasiassa eri tieteenalojen edustajia ympäri Suomea.

Jäsenmaksunsa maksaneet liiton jäsenet voivat ostaa Tutkijaliiton julkaisemaa kirjallisuutta 30 %:n alennuksella. Alennuksen saat nettikaupassa kupongilla ”jäsen”.

Tiede & edistyksen tilaushinta jäsenille on 24 euroa.

Liitto tiedottaa tulevista tapahtumista, uusista julkaisuistaan sekä muusta toiminnastaan omien verkkosivujensa lisäksi mm. Facebookissa.

Vuonna 2024 jäsenmaksu on 20 euroa.

Mikäli haluat liittyä Tutkijaliiton jäseneksi, täytä jäsenanomuslomake.

 

Tietosuojaseloste

 

Tutkijaliitto ry:n hallituksen kokoonpano vuonna 2024

Irina Herneaho, Elina Iida Sofia Hirvonen, Jaakko Karhunen (pj.), Kaisa Karvinen, Aleksi Lohtaja, Olivia Maury, Juho Narsakka, Pieta Päällysaho (vpj.), Päiviö Omwami, Lasse Poser, Joonas Pulkkinen, Jaakko Rintala, Samuli Saarinen, Anna Tuomikoski, Eetu Viren ja Katariina Yli-Malmi.