Tietoa meistä

Yhdistys | Yhteystiedot | Tarjoa käsikirjoitusta
Vertaisarviointi | Tietosuojaseloste

 

Tutkijaliitto – Forskarförbundet i Finland ry. on vuonna 1976 perustettu ja 1977 rekisteröity tieteellisen tutkimustyön harjoittajien yhdistys, jonka tarkoituksena on edistää ja kehittää monitieteistä ja kriittistä tutkimusta ja sen tuottaman tiedon käyttöä Suomessa niin tutkijayhteisössä kuin sen ulkopuolella. Tutkijaliiton keskeiset toimintamuodot ovat laadukkaan tieteellisen tutkimuksen, yhtäältä kotimaisen alkuperäistutkimuksen ja toisaalta uraauurtavien käännöstekstien julkaiseminen ja levittäminen, yleisöseminaarien ja esitelmä- ja keskustelutilaisuuksien järjestäminen sekä tiedotustoiminta. Tutkijaliitto julkaisee myös monitieteistä Tiede & edistys -aikakauslehteä, joka ilmestyy neljä kertaa vuodessa.

Tutkijaliiton toiminnan tavoite on tuoda korkeatasoista tieteellistä tutkimusta paitsi tutkijoiden myös kansalaisyhteiskunnan toimijoiden ja keskustelun saataville. Toiminnan keskeinen ydin on tutkimuksen monitieteisyys: Tutkijaliitto edistää niin filosofian, yhteiskuntatutkimuksen, humanististen tieteiden, ympäristötieteiden kun taiteellisen tutkimuksenkin tekemistä ja luo mahdollisuuksia näiden alojen kohtaamiselle. Tutkijaliiton toiminta-ajatuksen ytimessä on tavoite ylläpitää avoimuuteen perustuvaa kriittisten kohtaamisten tilaa eri tieteenaloja edustavien tieteen ja tutkimuksen tekijöiden ja kansalaisyhteiskunnan ja sen toimijoiden välillä.

Tutkijaliiton toiminta on vuosien aikana löytänyt muodon, jossa punoutuvat elimellisesti yhteen kaksi osa-aluetta, tieteellinen julkaiseminen ja tapahtumatuotanto. Yhtäältä ajatuksena on siis julkaista kiinnostavaa tieteellistä tutkimusta, niin kotimaista alkuperäistutkimusta kuin uraauurtavia käännöstekstejäkin, ja toisaalta järjestää tasokkaita yleisöseminaareja ja esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia. Tutkijaliitto tunnetaankin yhtä lailla korkeatasoisesta ja pitkäjänteisestä julkaisutoiminnastaan kuin onnistuneista julkisista keskustelunavauksista. Kiinnostavalla tapahtumatuotannolla luodaan julkaistujen teosten ympärille keskustelua ja kasvatetaan julkaisutoiminnan yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Näin esimerkiksi käännösteosten tapauksessa ikään kuin maahantuodaan pelkän käännöksen sijasta teosta ympäröivä kansainvälinen keskustelu. Yleisesti ottaen voidaan sanoa, että Tutkijaliiton toimintaa motivoi halu paikantaa yhteiskunnallisia kiistoja ja erimielisyyksiä sekä löytää ajatteluperinteitä, jotka voisivat tarjota käsitteitä näiden kiistojen ja jännitteiden esiintuomiseksi ja ratkaisemiseksi.

 

Tutkijaliiton jäseniksi voivat liittyä kaikki yhdistyksen toiminnasta kiinnostuneet tieteenalasta riippumatta. Jäsenet ovat pääasiassa eri tieteenalojen edustajia ympäri Suomea.

Jäsenmaksunsa maksaneet liiton jäsenet voivat ostaa Tutkijaliiton julkaisemaa kirjallisuutta 30 %:n alennuksella. Alennuksen saat nettikaupassa kupongilla ”jäsen”.

Tiede & edistyksen tilaushinta jäsenille on 24 euroa.

Liitto tiedottaa tulevista tapahtumista, uusista julkaisuistaan sekä muusta toiminnastaan omien verkkosivujensa lisäksi mm. Facebookissa.

Vuonna 2019 jäsenmaksu on 20 euroa tai 10 euroa opiskelijoille ja työttömille.

Mikäli haluat liittyä Tutkijaliiton jäseneksi, täytä jäsenanomuslomake.

 

Tietosuojaseloste

 

Tutkijaliitto ry:n hallituksen kokoonpano vuonna 2021

Tuukka Brunila, Saara Hannula, Olli Hasu, Vappu Helmisaari, Antti Hämäläinen, Jaakko Karhunen, Kaisa Karvinen, Joel Kilpi, Ari Korhonen, Mira Käkönen, Jukka Könönen (pj.), Aleksi Lohtaja, Olivia Maury, Anna Nurminen, Samuli Saarinen ja Anna Tuomikoski (vpj.).