Julkaisusarjat

Yhdistys | Hallitus | Jäsenyys | Julkaisusarjat
Vertaisarviointi | Kesäkoulu

 

Tutkijaliitto julkaisee kolmea kirjasarjaa, Paradeigmaa, Epistemeä ja Polemosta, sekä monitieteistä Tiede & edistys -lehteä.

Paradeigma-sarja tuo suomalaiseen kulttuuriin tuulahduksen mannermaisista filosofisista ja yhteiskuntateoreettisista keskusteluista. Sarjassa julkaistaan sekä klassisia, maassamme toistaiseksi kääntämättä jääneitä tekstejä että keskusteluja liikkeelle sysänneitä uudempia tutkimuksia. Paradeigma-nimen kaksi merkitystä kertovat kirjasarjan ominaislaadusta. Yhtäältä kyseiset tekstit ovat keskustelulle mallia ja uutta suuntaa antaneita avauksia. Toisaalta ne ovat myös esimerkkejä eurooppalaisen ajattelun vuosituhantisesta perinteestä ja jatkuvasta elävyydestä. Sarjassa on alusta asti ohjelmallisesti julkaistu rinnan sekä suomennoksia keskeisiltä eurooppalaisilta nykyajattelijoilta että suomenkielisiä alkuperäistekstejä – suomalaista tutkimusta on näinkin pyritty nostamaan siihen kansainväliseen yhteyteen johon se kuuluu.

Episteme-sarja tuo suomalaisen julkaisukanavan kestävälle kotimaiselle ja ulkomaiselle akateemiselle tutkimukselle. Sarjassa julkaistaan laadukkaita ja omassa aihepiirissään merkittäviin avauksiin yltäviä kotimaisia tutkimuksia eri tutkimussuuntauksista. Se esittelee tutkimustiedon ympärillä käytävää akateemista keskustelua ja julkaisee käännöksiä klassisista akateemisista tutkimuksista ja yliopistollisista oppikirjoista. Kreikan sana episteme tarkoittaa tietoa ja tutkimusta, ja myös Episteme-sarjassa nämä kaksi merkitystä kulkevat käsi kädessä. Tietoyhteiskuntamme yleisessä informaatiotulvassa Episteme luottaa paneutuneeseen tutkimukseen sekä kestävän ja vankan että uutta mielenkiintoa herättävän tiedon lähteenä.

Polemos-sarja tarjoaa kanavan nopeasti aikaansa reagoiville teoreettis-käytännöllisille, kriittisille ja poleemisille teksteille. Samalla se herättää ennakoimattomia toisenlaisia ajattelun ja toiminnan malleja. Polemos nostaa esiin mielipiteiden ja ajatusten eroja sekä nykyelämäämme koskettavia ristiriitoja ja konflikteja. Se kyseenalaistaa yleisen konsensuksen, oman historiallisen aikakautemme ennalta annetut tehtävät ja tavoitteet toisten mahdollisuuksien ja mallien luomisen nimissä. Sarjassa myös käännetään eurooppalaisia, ajankohtaisia, yhteiskuntakriittisiä tekstejä ja avataan uudenlaista poliittista moneutta ja sanastoa.