Tietoa lehdestä


Tietoa lehdestä   |   Kirjoittajaohjeet   |    Tilaa lehti   |   Selaa numeroita


TIEDE & EDISTYS

Monitieteinen aikakauslehti

Tiede& edistyksen sivusto | journal.fi

Tiede & edistys on palkittu, monitieteinen ja kriittinen aikakauslehti, joka on ilmestynyt vuodesta 1976 lähtien. Lehti julkaisee tutkimusta laajasti yhteiskuntatieteellisiltä ja humanistisilta aloilta ja se käy aktiivista tutkimuspoliittista ja yhteiskunnallista keskustelua.

Tarjoa meille artikkelia tai muuta tekstiä!


Vertaisarviointi

Tiede & edistys noudattaa vertaisarvioinnissaan anonymisoitua referee-menettelyä. Tutkimusartikkelit julkaistaan vertaisarvioinnin perusteella.

Kaksi ulkopuolista arvioijaa antaa kirjallisen lausunnon käsikirjoituksesta ennen kuin se hyväksytään julkaistavaksi. Kirjoitukseen voidaan esittää muutoksia, jotka kirjoittajan edellytetään tekevän.

Tiede & edistys noudattaa TSV:n Vertaisarvioitu-tunnuksen ehtoja, Suomen tiedekustantajien liiton vertaisarviointiohjeita sekä Tutkimuseettisen neuvottelukunnan Hyvä tieteellinen käytäntö -periaatteita.


Tilaa lehti

Voit tilata Tiede & edistyksen kotiisi tai työpaikalle lehden tilauslomakkeella.