Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjän nimi ja osoite
Tutkijaliitto ry, Stenbäckinkatu 4 A, 00250 Helsinki, puh. 09-633 239

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö
Merja Hintsa, Tutkijaliitto ry, Stenbäckinkatu 4 A, 00250 Helsinki, puh. 09-633 239

3. Rekisterin nimi
Tutkijaliiton internetsivuston käyttäjärekisteri, kirjakaupan asiakasrekisteri, Tiede & edistys -lehden tilaajarekisteri sekä Tutkijaliiton jäsenrekisteri.

4. Tietojen käyttötarkoitus
Rekisteritietojen käyttötarkoitus on Tutkijaliiton jäsenasioiden hoito ja verkkokirjakaupan tilausten käsittely. Tietoja käytetään myös Tutkijaliiton tiedotustoimintaan. Tietoja käytetään myös mahdollisten väärinkäytösten seuraamiseen ja selvittämiseen.

5. Tietojen lähde
Tämän rekisterin tietoja saadaan käyttäjien rekisteröityessä Tutkijaliiton internetpalveluun, päivittäessään omia tietoja, käyttäessään palvelua tai hakiessaan Tutkijaliiton jäsenyyttä.

6. Tietojen oikeellisuus
Käyttäjällä on mahdollisuus tutustua antamiinsa tietoihin palvelussa ja korjata, poistaa sekä lisätä talletettavia tietoja käyttäen käyttäjätunnus-salasana-tunnistusta tai ilmoittamalla muutokset Tutkijaliitolle. Rekisteröityneen käyttäjän tiedot poistetaan rekisteristä asianomaisen pyynnöstä. Rekisterinpitäjällä on myös oikeus poistaa käyttäjä ja hänen tietonsa rekisteristä.

7. Rekisterin tietosisältö
Tutkijaliiton internetpalvelun käyttäjärekisteri sisältää seuraavat tiedot:
Käyttäjätiedot:
Etunimi, Sukunimi, Toinen nimi, Lähiosoite, Postitoimipaikka, Postinumero, Sähköposti, Puhelin.
Jäsenyyttä hakevilta lisäksi seuraavat tiedot: Koulutus, Työpaikka, Tutkimusala ja tieteellinen toiminta
Tiede & edistys -tilaajilta lisäksi seuraavat tiedot: Opiskelupaikka (jos opiskelijatilaus)
Käyttötiedot:
Käynnit sivustolla (käyttäjätunnus, aika ja IP-osoite) tallentuvat tietokannan normaaliin käyttäjälokiin. Tietoja käytetään ainoastaan mahdollisten väärinkäytösten selvittämisessä.

8. Tietojen luovutus
Tutkijaliitto ei luovuta tietoja ulkopuolisille tahoille. Tutkijaliitto voi luovuttaa tietoja voimassa olevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa.

9. Rekisterin suojaus
Rekisterin käsittelyyn on oikeus ainoastaan Tutkijaliitolla ja sen valtuuttamalla internetsivuston ylläpitäjällä. Rekisterin käsittelyyn tarvitaan käyttäjätunnus ja salasana ja rekisterin käsittelystä jää merkintä tietokannan lokitiedostoon. Rekisterin sisältävä palvelin on suojattu asianmukaisin toimenpitein tietojärjestelmän toimittajan toimesta.