Kesäkoulu

kesakoulu_15_webKuva: Pontus Purokuru

Tutkijaliiton Kesäkoulu on vuodesta 1980 alkaen järjestetty viikonlopun mittainen tapahtuma, jossa keskustellaan joka vuosi vaihtuvasta teemasta. Kesäkoulussa on viime vuosina ollut noin 40 osallistujaa, ja sen kolmipäiväinen, monitieteinen ja monitaiteinen ohjelma muodostuu alustuksista, keskusteluista ja työpajoista.

Seminaari on kaikille avoin, ja sinne kokoontuu vuosittain keskustelemaan paitsi eri tieteenalojen edustajia opiskelijoista tutkijoihin, myös taiteen parissa työskenteleviä henkilöitä ja kiinnostuneita akateemisen kentän ulkopuolelta.

Vuoden 2019 kesäkoulu

Tutkijaliiton 39. kesäkoulu järjestetään 30.8.–1.9.2019 Kiljavan opistolla Nurmijärvellä ja sen teemana on ”Ajattelun dekolonisaatio”. Vuonna 2019 kesäkoulu järjestetään ensimmäistä kertaa englannin kielellä.

Vuoden 2019 kesäkoulun tapahtumasivu

Vuoden 2019 kesäkoulun CFP

 

Edellisten kesäkoulujen teemoja

2018: Vihollisia lukemassa
2017: Tekniikka ja emansipaatio
2016: Ei enää ihminen?
2015: Tuotanto
2014: Liike
2013: Ihminen, ihmisyys, inhimillisyys
2012: Arvo, arvottaminen, arvokkuus
2011: Subjekti, subjektius, subjektiivisuus
2010: Illuusio, harhautus, vääristely
2009: Vapaus, spontaanius, sattuma
2008: Muutos, jatkuvuus, ennuste
2007: Byrokratia
2006: Yhteisö ja yhteisöllisyys
2005: Hierarkia ja tähdet