Tulkinnan teoria. Diskurssi ja merkityksen lisä

Paul Ricœur

Ranskalainen filosofi Paul Ricœur (1913–2005) on Martin Heideggerin ja Hans-Georg Gadamerin ohella kuluneen vuosisadan merkittävimpiä hermeneuttisen filosofian kehittäjiä. Ricœurin laajaan tuotantoon sisältyy myös psykoanalyysia, teologiaa, filosofian historiaa, etiikkaa ja politiikan filosofiaa käsitteleviä teoksia ja artikkeleita. Urallaan Ricœur on opettanut Strasbourgin, Sorbonnen, Nanterren ja Chicagon yliopistoissa. Hänen pääteoksiaan ovat Philosophie de la volonté (1950, 1960), De l’interprétation (1965), La métaphore vive (1975), Temps et récit (1983–1985) ja Soi-même comme un autre (1990).

Teoksessaan Tulkinnan teoria Ricœur tarjoaa lukijalle yleisesityksen oman tuotantonsa keskeisistä teemoista. Sen neljässä esseessä tarkastellaan kielen luonnetta, merkityksen rakentumista, monimerkityksisyyden ongelmaa sekä ymmärtämisen ja selittämisen suhdetta tulkinnan prosessissa. Tämän lisäksi teoksessa nousee esiin Ricœurin strukturalismikritiikki sekä hänen pitäytymisensä fenomenologian ja eksistentialismin lähtökohdan muodostavassa subjektin filosofiassa.

Tulkinnan teoria muodostaa erinomaisen johdannon Paul Ricœurin ajatteluun. Teos on ensimmäinen, joka häneltä on suomennettu.

Suomentanut Heikki Kujansivu

Paradeigma-sarja

ISBN 952-5169-16-2

150 sivua

2000

–Loppuunmyyty–

23,00 

Varasto loppu