Moniselitteisyyden etiikka

Simone de Beauvoir

Moniselitteisyyden etiikka on ensimmäinen eksistentialistinen teos, jonka pääkysymyksenä on etiikka. Se ravistelee lukijan pohtimaan ihmisenä olemisen peruskysymyksiä: Miten toimia? Miten oikeutan toimintani? Mikä on suhteeni toisiin ihmisiin?

Teoksen lähtökohta on ihmisen osan moniselitteisyys: ihminen on niin subjekti kuin objektikin, maailman tiedostaja ja osa maailmaa, ainutkertainen, vapaa yksilö ja osa yhteisöä. Ihminen kykenee hirveyksiin, mutta myös moraalisuuteen. Moraalisuus edellyttää kuitenkin sitä, että toiminnan eettisyyttä ja päämäärien ja keinojen suhdetta arvioidaan jatkuvasti. Etiikan tehtävänä on tarjota menetelmä, joka auttaa ihmistä pohtimaan sitä, mikä tekee hänen hankkeistaan toteuttamisen arvoisia.

Beauvoirin analyysit arkisten asenteiden ja filosofisten ongelmien suhteesta ovat kaikessa selkeydessään ja terävyydessään kiehtovaa, mukaansatempaavaa luettavaa. Beauvoirin subjekti ei ole abstraktiin maailmaan vetäytyvä ajattelija, vaan lihaa ja verta – ja silti myös ajatusta.

Sara Heinämaa ja kirjan suomentaja Erika Ruonakoski ovat kirjoittaneet teokselle sen taustoja valaisevan johdannon.

Suomentanut Erika Ruonakoski

Paradeigma-sarja

ISBN978-952-5169-81-2

173 sivua

2011

28,00 

Varasto loppu

Beauvoirin subjekti ei ole abstraktiin maailmaan vetäytyvä ajattelija, vaan lihaa ja verta – ja silti myös ajatusta.