Filosofian synty

Giorgio Colli

Giorgio Colli (1917–1979) on kuuluisimpia italialaisia filosofeja. Hän on tullut tunnetuksi etenkin vanhaa kreikkalaista filosofiaa koskevilla töillään sekä Nietzschen koottujen teosten standardilaitoksen toimittajana.

Filosofian synty (La nascita della filosofia, 1974) on alansa klassikko. Se käsittelee filosofiaa ennen filosofiaa, siis ennen Platonia. Filosofian synnyn keskeinen kysymys koskee myytin ja filosofian suhdetta. Aiheesta ei aiemmin ole ollut saatavissa systemaattista esitystä suomeksi huolimatta siitä, että kiinnostus tieteellisen ja esitieteellisen ajattelun suhteisiin on tänään laajaa eikä rajoitu pelkästään humanistisen tutkimuksen piiriin.

Teoksen johtoajatuksena on, ettei moderni filosofia suinkaan välttämättä ole antiikin filosofiaa kehittyneempää tai edistyneempää. Päinvastoin, moderni filosofia sekä kaiuttaa että köyhdyttää kreikkalaisten ajattelun ylivoimaista rikkautta.
Filosofian synty näyttää, miten monet nykyaikaisen yhteiskunnan ja filosofian ongelmat ilmaantuivat jo antiikin Kreikan ajattelussa. Taustaa valaisevan esipuheen on kirjoittanut teoksen suomentaja Jussi Vähämäki.

Suomentanut Jussi Vähämäki

Paradeigma-sarja

ISBN 951-9297-00-6

109 sivua

1997

18,00 

Varasto loppu