Medusan nauru ja muita ironisia kirjoituksia

Hélène Cixous

Suomentaneet Heta Rundgren ja Aura Sevón

Kirjoita! Kirjoittaminen on sinua varten, sinä olet itseäsi varten, ruumiisi kuuluu sinulle, tartu siihen.

Kirjailija, kirjallisuudentutkija ja feministisen ajattelun kehittäjä Hélène Cixous vaatii (koko)naisvaltaista muutosta kieleen ja kirjoittamiseen. Manifestiksi kutsuttu feminismin klassikkoteksti ”Medusan nauru” ja kokonaisuuden jälkimmäinen essee ”Purkauksia” hahmottavat toisenlaista taloutta, kysyvät mitä olisi naiskirjoitus ja muotoilevat vaihtoehtoja hallintaan, rajaamiseen ja oma(isuude)n kartuttamiseen perustuville periaatteille.

Esseet limittyvät keskenään luoden uusia merkityksiä esimerkiksi naisellisuuden, toiseuden, äänen ja kirjoittamisen välille. Sanoilla leikkien naiskirjoitus purkaa jähmeitä merkityksiä ja kyseenalaistaa yhdenmukaista länsimaista historiaa. Lukijan tehtäväksi jää jatkaa kirjoittamista ja kokeilla, millaista naiskirjoitus voisi olla.

Suomentaneet Heta Rundgren ja Aura Sevón
Paradeigma-sarja
ISBN 978-952-5169-93-5
205 sivua

3. painos 2021
1. painos 2013

29,90 

Kirjoita! Kirjoittaminen on sinua varten, sinä olet itseäsi varten, ruumiisi kuuluu sinulle, tartu siihen.

Hélène Cixous

Hélène Cixous on Paris VII -yliopiston emeritaprofessori ja yksi feminismin ”toisen aallon” tärkeimmistä ajattelijoista. (lisää…)