Tutkijaliiton kesäkoulu 2022: Jälkikapitalistinen tekstityö – Ilmoittautuminen auki 31.7. asti!

 

Ilmoittautuminen Tutkijaliiton kesäkouluun on nyt auki! Tutkijaliiton kesäkoulu järjestetään 26.8.–28.8. Kiljavan opistolla Nurmijärvellä ja sen teemana on tänä vuonna ”jälkikapitalistinen tekstityö”. Ilmoittautumislomake löytyy täältä, ja se on auki 31.7. asti. Kesäkouluun otetaan tänä vuonna rajoitettu määrä osallistujia, eli varmistaakseen paikkansa kannattaa ilmoittautua nopeasti. Ilmoittautumisen yhteydessä maksetaan majoittumis- ja ruokailumaksu, joka on 150 € (2 hlö:n huoneessa majoittuville) tai 175 € (1 hlö:n huoneessa majoittuville). Maksu kattaa kahden yön majoittumisen hotelli Kiljavalla sekä koko viikonlopun aamiaiset, lounaat ja illalliset.

Kesäkoulun ohjelma:

Tuomo Alhojärvi: TBA

Aliisa Perikangas: Missä puut kaadettiin – Maiseman muuntuminen kirjoitukseksi

Kaisa Illukka: Runonkerääjä

Irina Herneaho: Kieli, vapautuminen ja vaihtoehtoiset järjestykset

Henri Satokangas: Pura ja kokoa – jälkikapitalistisen tekstityön vaiheita

Arja Karhumaa: TBA

Milka Luhtaniemi: Minä-viiva-me

Klaus Maunuksela: virate.me: Manuaali

Jaakko Rintala: Maurice Blanchot, toimettomuus ja aikakauden vaihdos

Petri Lahtinen: Kuollut runous jälkikapitalistisessa maailmassa

Ari Korhonen & Katariina Mäkinen: Vertaisarviointi – yhdessä tuottamista, hoivaa vai kuria?

Marko Teräs: Eeppisen teatterin tekniikat moukarina akateemisen julkaisemisen uudelleen keksimisessä Internetin ja jälkikapitalismin aikakautena

Hanna Kuusela: TBA

Teema

Elämme jälkikapitalistisessa murroksessa, johon meidät ovat sysänneet teknologinen kehitys, informaation loputon saatavuus, automaatio ja sen mukanaan tuoma palkkatyön väheneminen, vaihtoehtoiset taloudet ja ekokatastrofi, joka on lopullisesti paljastanut kapitalismiin sisäänrakennetun itsetuhomekanismin. Samalla kuitenkin kapitalistinen realismi – lannistava vaihtoehdottomuuden tunne – elää edelleen. Kapitalismi pitää pihtiotteessaan prekaaria työelämää mutta myös käsitteellistä työtä, sillä kapitalismin perintö elää kielessä, jolla yritämme ajatella sitä vastaan, ja sitoo mielikuvitustamme rajaten vaihtoehtojen kirjoa.

Jälkikapitalismi on käännösongelma. Se merkitsee sekä kapitalismin jälkeistä yhteiskuntaa (vrt. postkapitalismi) että kapitalismin viimeisintä vaihetta (vrt. myöhäiskapitalismi). Jälkikapitalismi kutsuu analysoimaan kriittisesti poliittista taloutta ja vaihtoehtoisia organisaatioita ilman viimekätistä tietoa näiden erottelun onnistumisesta. Kesäkoulussa haluammekin laajentaa kysymystä jälkikapitalistisista maailmoista: miten jälkikapitalismista voitaisiin puhua mahdollisuuksia ja vastarintaa avaavana voimana? Millaiset rakenteet ja valtasuhteet määrittävät puhetta kapitalismista ja sen vaihtoehdoista? Millaista tietoa, millaisia kokemuksia ja käytäntöjä vallitsevat puhetavat jättävät pimentoon? Millaista (teksti)taloutta on olemassa piilossa kapitalismin alla, sen murtumakohdissa tai marginaaleissa?

Vastausten etsiminen näihin kysymyksiin edellyttää kriittisen katseen kohdistamista kieleen, joka on sekä konkreettinen ja mahdollistava emansipaation väline että jaettujen ja perittyjen ongelmien välittäjä. Maailmassa, jossa ihmisen tietokyvyt ovat merkittävä tuotantovoima ja riiston kohde, tekstityö on yhtäältä osa sitä lisäarvoa luovaa koneistoa, joka samalla tuottaa ja uusintaa yhteiskunnallisia valtarakenteita ja kolonisoi ei-kapitalistisia todellisuuksia, toisaalta taas vastarinnan, toisin tekemisen ja toisin ajattelemisen paikka. Eikä pidä unohtaa tiedon tuotannon materiaalisia ehtoja: tekstityö on työtä, jolla on oma tuotantotaloutensa ja infrastruktuurinsa. Kesäkoulussa haluammekin teoreettisten jäsennysten rinnalla tarkastella kysymystä jälkikapitalistisesta taloudesta myös hyvin käytännönläheisesti esimerkiksi kirjoittamisen, kääntämisen ja omaehtoisen julkaisutoiminnan vaihtoehtoisten organisointimuotojen näkökulmasta.

Miten tekstit ja tekstuaalinen työskentely (kirjoittamisesta lukemiseen, julkaisemisesta varastointiin, jakamisesta kryptaamiseen, makuloinnista digitalisointiin) osallistuvat ristiriitaisten ja konfliktuaalisten yhteiskuntamuotojen tuotantoon? Miten tekstuaaliset mediat osallistuvat kapitalistisen yhteiskuntarauhan ylläpitoon, ja miten toisaalta organisoida vastarintaa ja kamppailuja teksteissä ja teksteillä? Millainen teksti polttaa näpeissä ja viitoittaa kohti radikaalisti toisenlaista poliittista taloutta?

Tutkijaliiton kesäkoulu

Kesäkoulu on viikonlopunmittainen monitieteinen ja monitaiteinen tapahtuma. Se on tarkoitettu kaikille kriittiseen ajatteluun osallistuville ja sitä seuraaville: tutkijoille, taiteilijoille, opiskelijoille sekä jokaiselle aiheesta kiinnostuneelle. Kesäkoulun ohjelma koostuu esitelmistä, esityksistä ja työpajoista. Ohjelman ulkopuolinen aika on omistettu yhdessäololle ja kohtaamisille. Tapahtumana kesäkoulu on paikka verkostojen, keskustelujen ja käsitteiden rakentamiselle. Kesäkoulu on vapaaehtoisvoimin järjestetty tapahtuma, joka pyrkii toimimaan alustana kriittisen ajattelun kulttuurille. Tutkijaliiton kesäkoulu on järjestetty vuodesta 1980 lähtien.

Tiedustelut osoitteeseen