Kesäkoulun ohjelma julki! Ilmoittautuminen on auki 6.7.2020 saakka

 

Tervetuloa Tutkijaliiton kaikille avoimeen kesäkouluun!

Ilmoittaudu mukaan 6.7.2020 mennessä

Kesäkoulutapahtuma Facebookissa

**
Nykyhetki on kriisi, jossa on tullut tarpeettomaksi vertailla, kumpi on todennäköisempää, maailmanloppu vai kapitalismin loppu, sillä kapitalismi on maailmanloppu. Ilmaston lämpeneminen ja elämän monimuotoisuuden tuhoutuminen kyseenalaistavat perinteiset taloudelliset, poliittiset, kulttuuriset ja ontologiset järjestykset. Tilanne vaatii uudenlaisia näkökulmia ja koealustoja poliittis-ekologisen mielikuvituksen laajentamiselle ja vielä tuntemattomien kollektiivisten subjektiviteettien etsimiselle.

Elämä tällä planeetalla puhuu kommunistista kieltä. Ekologia ei tunne itseensä sulkeutuneita yksilöitä vaan ainoastaan toisiinsa kietoutuneita ja toisistaan riippuvaisia elävien olentojen rihmastoja. Kommunismin esiin nostaminen merkitsee yhteisen uudelleen ajattelemista ja problematisointia. Antroposeenissä tämä edellyttää ekologian keskiöön asettamista ja kommunismin arvioimista välineenä planetaarisille ekologisille kamppailuille.

Mitä kommunismin kanssa ajatteleminen voisi merkitä, jos ilmastonäkökulma asetetaan luokkakonfliktien, feminististen kamppailuiden ja dekolonisaatioprosessien keskiöön? Mitä kommunismi tarkoittaa tilanteessa, jossa maailman sijaan voitettavana on planeetta ja hävittävänä kaikki? Ilmastonäkökulman sisällyttäminen kommunismin käsitteeseen vaatii tietämisen ja toimimisen tapojen venyttämistä paikallisesta ja ihmiskeskeisestä perspektiivistä laajemmalle tasolle, joka huomioi myös ei-inhimillisten toimijoiden ja materiaalisten infrastruktuurien merkityksen ilmastokriisissä.

Tutkijaliiton vuoden 2020 kesäkoulu haastaa ajattelemaan planetaarista kommunismia spekulatiivisten ideoiden avaruutena, jossa tutkimus ja taide voivat kuvitella ja problematisoida ihmisten ja ei-inhimillisten olioiden jakaman vaurioituneen planeetan tulevaisuutta. Planetaarinen kommunismi ei ole nimi valmiille teoriarakennelmalle vaan kollektiivinen tutkimusprojekti uusista näkökulmista, jotka osaavat ajatella, työskennellä ja elää yhdessä planetaaristen ongelmien moninaisen ja epävakaan koostumuksen kanssa. Tavoitteena on tutkia radikaaleja tulkintoja yhteiskunnallisen todellisuuden perustana toimivista voimista ja säännöistä, jotka konkretisoituvat yhtäältä infrastruktuurien ja instituutioiden järjestyksessä ja toisaalta kokemuksissa ja tavoissa elää. Kesäkoulu yhdistää teorian rakentamisen ja kollektiivisen toiminnan sellaisen maailman luomisessa, joka perustuu solidaarisuudelle ihmisten, lajien ja ympäristöjen välillä.

Kesäkoulun ohjelma koostuu esityksistä, työpajoista sekä keskusteluista.

**

OHJELMASSA

Taija Roiha ja Mia Haglund: Yksilöllisestä voimaantumisesta planetaariseen solidaarisuuteen: kommunismin ja feminismin uudet horisontit

Pauliina Haasjoki: Luenta

Kaisa Kortekallio: Ihmisen suhteellisuuksien sanasto. Työpaja sanastosta, jossa puidaan posthumanistisen terminologian ja käsitteistön suomenkielisiä käyttötapoja

Elina Iida Sofia Hirvonen & Milena Huhta: WORLD RESET -zinepaja

Taneli Viitahuhta: Poikkipaikallisten ja hiljennettyjen kamppailujen merkitys: case free jazz communism / Significance of trans-locality and digging up the memories of silenced struggles: Case of Free Jazz Communism

Ott Kagovere: Discussion on book Free Jazz Communism with Taneli Viitahuhta

Teemu Paavolainen: Plural Performativity

Maria Matinmikko: Tractatus poeticum-philosophicus. Luenta

Saara Kanerva Tamminen: Mökkiajattelijat. Performatiivinen työpaja vetäytymisestä.

Tapahtujat: Taiteiden pitkä yö
Anu Aamu Aurora Pulkkinen: Black Marble Tears
Joonas Jokiranta: Rituaali
Netta Omidbekhoda: Lampyrini -performanssi
Kari Yli-Annala: Hailakansininen piste

Joel Kilpi: Fossiilityöväenluokka

Janne Säynäjäkangas: Resurssien ontologioista ja ontologioiden resursseista

Olli Hasu: Informaatio joka rakentaa ja purkaa planeetan

Miissa Rantanen: Huuhaa-harjoitus, työpaja materiasta ja hengestä

Kesäkoulussa on viime vuosina ollut noin 50 osallistujaa, ja sen kolmipäiväinen, monitieteinen ja monitaiteinen ohjelma muodostuu alustuksista, keskusteluista ja työpajoista. Kesäkoulu on kaikille avoin, ja sinne kokoontuu vuosittain keskustelemaan paitsi eri tieteenalojen edustajia opiskelijoista tutkijoihin, myös taiteen parissa työskenteleviä henkilöitä ja kiinnostuneita akateemisen kentän ulkopuolelta.

Kesäkoulu järjestetään 28.8.–30.8.2020 Kiljavan opistolla (Kiljavanrannan hotelli) Nurmijärvellä. Tapahtumapaikalle pääsee julkisen liikenteen bussilinjoilla. Etäisyys Helsingistä on noin 50 kilometriä. Saapumisohjeet löydät osoitteesta https://kio.fi/info/

Ilmoittaudu mukaan Tutkijaliiton vuoden 2020 kesäkouluun 6.7.2020 mennessä:
https://byte.flomembers.com/tutkijaliitto/events/register/c4ca4238a0b923820dcc509a6f75849b

Osallistumismaksu on 170 €, opiskelijalta 140 € sekä majoittuminen yhden hengen huoneessa 200 €.

Hintaan kuuluu viikonlopun ohjelman lisäksi majoitus 1–2 hengen huoneissa ja ruokailut.

Kesäkouluun osallistuvien turvallisuus on meille ensisijaisessa asemassa. Seuraamme COVID-19-tilannetta sekä ohjeistuksia ja infoamme osallistujia tarkemmin kesän aikana. Tapahtuman peruuntuessa palautamme osallistumismaksut ilmoittautuneille.

Lisätiedot: