Tutkijaliitto Summer School: “Decolonisation of thought”
30.8.2019

Welcome to Tutkijaliitto Summer School!

The Summer School is an annual event that lasts for one weekend, and gathers researchers, artists, and students. It offers a space where new connections are generated between people who search possibilities for creative and critical thinking. The programme consists of presentations, discussions, and informal socialising.

In 2019 the Tutkijaliitto Summer School focuses on the decolonisation of thought. In recent decades, feminist and decolonial researchers and activists in particular have explored the effect of colonial, patriarchal, and capitalist power relations on othered groups, as well as on the whole of Western thought. The othered voices are seldom present in the Western canon: instead of dialogue and mutually exchanging knowledge, othered groups are often reduced to objects of study.

But what happens when the perspective of the colonised and marginalised challenges the very tradition of Western thought? When the hierarchical divisions between the researcher and the object of study come apart, and the problematic nature of the inherited categories and concepts is revealed? When it becomes clear that the Western white man has no exclusive birthright to conceptual thought?

In the Tutkijaliitto Summer School these questions are explored from different perspectives by the following speakers, among others: Aminkeng Atabong, Giovanni Campailla, Leonardo Custodio, Giovanna Esposito Yussif, Martta Heikkilä, Juho Hotanen, Iiris Kestilä, Jukka Könönen, Faith Mkwesha, Minna Seikkula, Aura Sevón, Teivo Teivainen and Eetu Viren. In addition, the program includes Tutkijaliitto Prize 2018 Honorary Lecture, which will be given by Olivia Maury and Valter Sandell of Kontur magazine.

The Summer School has been organised annually from 1980 onwards. The event lasts for one weekend, and is open to all. Each year, it congregates representatives from multiple scientific disciplines, from students to researchers, as well as professionals from the art field, and members of the general public. This year the Summer School is held in English for the first time.

The event takes place in Kiljavanranta, Nurmijärvi, August 30 – September 1. The participation fee is 140 € for students, doctoral researchers and the unemployed, 190 € for others, including meals and accommodation in twin rooms.

More detailed information on the programme and schedule will follow soon.

Facebook event

Please register by email to: . Registration closes the 30th of June.

 

 

* * *

Tutkijaliiton kesäkoulu ”Ajattelun dekolonisaatio”

Tervetuloa Tutkijaliiton kaikille avoimeen kesäkouluun!

Tutkijaliiton kesäkoulu on vuosittain järjestettävä viikonlopun mittainen tapahtuma, joka kokoaa yhteen tutkijoita, taitelijoita ja opiskelijoita. Kesäkoulu tarjoaa paikan, jossa syntyy uusia yhteyksiä luovan ja kriittisen ajattelun parissa työskentelevien välille. Ohjelma koostuu esitelmistä, keskusteluista ja vapaasta seurustelusta.

Vuonna 2019 Tutkijaliiton kesäkoulussa käsitellään ajattelun dekolonisaatiota.

Viime vuosikymmeninä etenkin feministinen ja dekoloniaalinen tutkimus ja toiminta ovat nostaneet esille kysymyksen kolonialististen, patriarkaalisten ja kapitalististen valtasuhteiden vaikutuksesta niin toiseutettujen ryhmien asemaan kuin laajemmin länsimaiseen ajatteluun. Länsimaisessa kaanonissa toiseutetut äänet ovat harvoin läsnä: sen sijaan, että käytäisiin dialogia ja vaihdettaisiin tietoja vastavuoroisesti, toiseutetut ryhmät pelkistyvät tutkimuksessa helposti tarkastelun kohteiksi.

Entä kun kolonisoitujen ja marginalisoitujen näkökulma haastaa länsimaisen ajattelun perinteen? Kun hierarkkiset erot tutkijan ja tutkimuksen kohteen väliltä purkautuvat ja perittyjen kategorioiden ja käsitteiden soveltaminen paljastuu ongelmalliseksi? Kun ymmärretään, että käsitteellinen ajattelu ei ole länsimaisen valkoisen miehen yksinoikeus?

Tutkijaliiton kesäkoulussa näitä kysymyksiä eri näkökulmista käsittelevät mm. seuraavat puhujat: Aminkeng Atabong, Giovanni Campailla, Leonardo Custodio, Giovanna Esposito Yussif, Martta Heikkilä, Juho Hotanen, Iiris Kestilä, Jukka Könönen, Faith Mkwesha, Minna Seikkula, Aura Sevón, Teivo Teivainen ja Eetu Viren. Lisäksi ohjelmassa on vuoden 2018 Tutkijaliitto-palkinnon juhlaluento, jonka pitävät Kontur-lehden Olivia Maury & Valter Sandell.

Tutkijaliiton kesäkoulu on vuodesta 1980 alkaen järjestetty viikonlopun mittainen kaikille avoin tapahtuma. Kesäkouluun kokoontuu vuosittain keskustelemaan paitsi eri tieteenalojen edustajia opiskelijoista tutkijoihin, myös taiteen parissa työskenteleviä henkilöitä ja kiinnostuneita akateemisen kentän ulkopuolelta. Vuonna 2019 kesäkoulu järjestetään ensimmäistä kertaa englannin kielellä.

Kesäkoulu järjestetään tänä vuonna Kiljavan opistolla 30.8.–1.9. Tapahtuman hinta on opiskelijoille, väitöskirjatutkijoille ja työttömille 140 € ja muille 190 €, sisältäen ohjelman, ruokailut ja majoituksen kahden hengen huoneissa.

Ohjelma ja aikataulu täsmentyvät alkukesästä.

Kesäkoulun Facebook-tapahtuma

Ilmoittautuminen 30.6. mennessä osoitteeseen .