Kesäkoulun ohjelma julki! Haku auki 9.7. asti / Summer School program published! Apply by 9.7.

Tutkijaliitto Summer School 2021: Subversive feminisms: Exploring our collective capacity to change everything

(Suomeksi alla)
(Summer School’s Facebook event)

Important Information

The Summer School is organized in Taidekoulu Maa in Suomenlinna 28.8.–29.8.2021. Summer school is free for all participants. The event is bilingual with program both in English and Finnish.

To attend the summer school, please apply via email by answering these questions: 1) Who are you? 2) Why do you want to participate in the summer school? 3) What expectations do you have for the event? Send your answers to with the subject “Summer school application 2021”. Send your answers by 9.7 at the latest. Answers are not expected to be long and elaborate. A few sentences is enough, no stress!

We will send a confirmation email to everyone selected by 18.7.

The number of participants is limited to approximately 40 people, which includes the organizers. Because the event is small and free to attend, we want to make sure that selected participants find the program useful for their own work/projects and represent different backgrounds, fields of research and artistic practices. We would also like to hear if you have any suggestions, wishes or ideas, so that we can try to take them into account when organizing the event practicalities. Please let us know and write them in your applications.

Program

SATURDAY

10.00 – 10.30
Morning coffee & summer school introduction

10.30 – 11.15
FEMINIST POTENTIA: Towards a shared basis for emancipation – Daria Krivonos, Olivia Maury & Minna Seikkula

11.15 – 12.00

Mystinen feminismi, kyyneleet ja empatia (Video Essay) – Anna Tomi

12.00 – 14.00 Lunch

14.00 – 14.30
MIXTUS RADICA(L) // Radikaali Sekoitus – Somos La Colectiva

15.00 – 16.30
FEMINIST THEORETICAL INTERVENTIONS

Academic labour in a postsocialist university: Assembling intersectional matrix of power – Iuliia Gataulina

Centring Women in Islamic Economic Philosophy: Subverting neoliberal patriarchy in Islamic economic philosophy through a Marxist perspective – Mariam Khawar

17.00 – 18.00

Convivial Complaint Cell (CCC) – Vishnu Vardhani Rajan & Arlene Tucker

18 –
DINNER TOGETHER with Trojan Horse

SUNDAY

10.00 – 10.30 Morning coffee

10.30 – 12.00
FEMINISMS IN MEDIA PANEL

Beyond ’too far’ and ’not far enough’ debates: (re)thinking gendered practices – Eeva Mäkinen & Katarina Sjöblom

French Feminism and Social Media: The Case of ”Paye ta shnek” on Tumblr – Tatiana Järvenpää

Encrypted Bodies: Multiple Perspectives on Glitch Feminism – Glitch Feminism Team

Discussion

12.00 – 13.00
Feminist Utopias and Tranformative Politics – Suvi Salmenniemi

13.00 – 14.30 Lunch

14.30–15.30
RUUMIILLISUUS JA NORMIT

Veljelleni (reading) – E. L. Karhu

Toimintakyvyttömyys ja hoivan tarve ihmisen perustilana – Elina Halttunen-Riikonen

Discussion, Coffee

16.00 – 17.00
PARALLEL WORKSHOPS

Work/Unwork: Contemporary Labour & Artistic Resistance  – Paola Jalili, Saara Mahbouba, Shubhangi Singh

Care against Capitalism – Laura Siika & Sonja Blom

17 –
Get together, clean up, hangout

Theme

Recent mobilizations around the world highlight the revolutionary potential of feminism beyond liberal discourses of gender equality and atomizing practices of the self. Exploring the radical potential and power of feminism is more crucial than ever. The covid 19 pandemic and responses to it have laid bare once again how capitalist mode of production prioritises profit-making over life-making labor.

Exploitation of labour, which transgresses the distinction between paid and unpaid work, as well as the rethinking of care have been addressed by feminists thinkers for a long time. Feminist struggles such as the recent Feminist Strikes across the world have emphasised the need to understand class and labour, not only in terms of “filling the gender pay gap” but improving working conditions for all precarious, domestic, migrant, undocumented, and service workers. The Strikes were thus driven by the desire to change everything. Instead of assuming neoliberal imaginaries of liberation through labour we need to question these terms by drawing on contemporary and previous generations’ feminist intellectual traditions that revolutionize our views on social reproduction and develop a sharp contestation of the current capitalist mode of production.

There is also an urgent need to enquire into the ongoing depoliticisation of intersectionality and its growing use to only quickly locate subjects into intersecting identitarian categories. Multiplicity should not be reduced to categorical difference. In order to recognise the common terrain of feminist, anti-racist and border struggles, we need thinking and politics that transgresses identitarian categories – while reconising diverse power relations – and that manages to grasp contemporary flexible modes of capitalist value accumulation.

Inspired by Verónica Gago’s notion of feminist potencia – an alternative theory of power that recenters the subjectivities that confront existing powers – we invite works that redefine the horizons of our political imagination and build denser fabrics of radical hope and collective care beyond individualist practices of “self-care”. We also want to use this opportunity to meet together on the last days of summer to remind ourselves and each other of joy and active passion of thinking, being and feeling our powers together.

Tutkijaliitto Summer School

The Summer School has been organized annually from 1980 onwards. The event last for one weekend and is open for all. The summer school operates as a platform for multidisciplinary conversations with researchers, artists, students and members of the general public.

Tutkijaliiton kesäkoulu 2021: Feministisiä kumouksia. Kaiken voi muuttaa yhdessä

(Kesäkoulun Facebook-tapahtuma)

Tärkeää tietoa

Kesäkoulu järjestetään Taidekoulu Maassa Suomenlinnassa 28.8.–29.8.2021. Kesäkoulu on ilmainen kaikille osallistujille. Tapahtuma on kaksikielinen. Ohjelmaa on sekä englanniksi että suomeksi.

Kesäkoulun osallistujat valitaan haussa. Hae kesäkouluun sähköpostitse vastaamalla seuraaviin kysymyksiin: 1) Kuka olet? 2) Miksi haluat osallistua kesäkouluun? 3) Millaisia toiveita sinulla on tapahtumalle? Lähetä vastauksesi 9.7. mennessä osoitteeseen otsikolla “Kesäkouluhaku 2021”. Vastausten ei oleteta olevan pitkiä ja yksityiskohtaisia. Muutama lause riittää, ei stressiä!

Lähetämme vahvistusviestin kaikille valituille 18.7. mennessä.

Kesäkoulun osallistujamäärä on rajoitettu noin 40 henkilöön järjestäjät mukaan lukien. Koska tapahtuma on pieni ja ilmainen, haluamme varmistaa, että valitut osallistujat kokevat ohjelman hyödylliseksi oman työnsä/projektiensa kannalta. Lisäksi pyrimme valitsemaan osallistujia eri tutkimus- ja taidealoilta sekä erilaisista taustoista. Haun yhteydessä haluamme myös kuulla ehdotuksia, toiveita tai muita ideoita, joita osallistujilla on kesäkoulusta. Pyrimme ottamaan ne huomioon tapahtuman käytäntöjen suunnittelussa.

Alustava ohjelma

Daria Krivonos, Olivia Maury & Minna Seikkula: FEMINIST POTENTIA: Towards a shared basis for emancipation
Work/Unwork: Contemporary Labour & Artistic Resistance
MIXTUS RADICA(L) // Radikaali Sekoitus
Jenni Hakkarainen & Iiris Kestilä: Justice and the power of collectivity: Looking at the law through feminist lenses
Iuliia Gataulina: Academic labour in a postsocialist university: Assembling intersectional matrix of power
Mariam Khawar: Centring Women in Islamic Economic Philosophy: Subverting neoliberal patriarchy in Islamic economic philosophy through a Marxist perspective
Tiia Annala: Kaiken voi muuttaa — vallankumous lähtee varpaista
Convivial Complaint Cell (CCC)
Anna Tomi: Mystinen feminismi, kyyneleet ja empatia
Suvi Salmenniemi: Feminist utopias and transformative politics
Trojan Horse
Eeva Mäkinen & Katarina Sjöblom: Beyond ’too far’ and ’not far enough’ debates: (re)thinking gendered practices
Tatiana Järvenpää: French Feminism and social media: the case of “paye ta shnek” on tumblr
Glitch Feminism -työryhmä: Encrypted Bodies: Multiple Perspectives on Glitch Feminism
Elina Halttunen-Riikonen: Toimintakyvyttömyys ja hoivan tarve ihmisen perustilana
E. L. Karhu : Veljelleni
Laura Siika & Sonja Blom: Care against Capitalism

Teema

Viimeaikaiset liikkeet eri puolilla maailmaa ovat osoitus feminismin radikaalista potentiaalista, joka ylittää liberaalit diskurssit sukupuolten tasa-arvosta ja atomisoivasta individualismista. Feminismin radikaalin potentiaalin ja voiman tutkiminen on tärkeämpää kuin koskaan. Koronapandemia ja sen synnyttämät yhteiskunnalliset reaktiot ovat paljastaneet taas kerran, miten kapitalismi laittaa etusijalle pääoman tuoton ylläpitämisen elämän ylläpitämisen kustannuksella.

Feministiset ajattelijat ovat jo pitkään teoretisoineet työvoiman riistoa tavalla, joka rikkoo erottelun palkallisen ja palkattoman työn välillä. Olennaista näissä analyyseissa on muun muassa hoivan uudelleen ajattelu. Feministiset kamppailut, kuten äskettäiset feministiset lakot ympäri maailmaa, ovat korostaneet, ettei luokkaa ja työtä tule käsitellä ainoastaan suhteessa sukupuolten väliseen palkkaeroon vaan prekaarien, siirtolaisten, paperittomien ja kaikkien muiden hoiva- ja palvelutyötä tekevien olosuhteiden parantamisen näkökulmasta. Feministiset lakot syntyivät siis halusta muuttaa kaikki. Uusliberaali kuvitelma työn kautta tapahtuvasta vapautumisesta on kyseenalaistettava, on etsittävä vaihtoehtoa nykyisistä ja aiempien sukupolvien feministisistä teorioista, on mullistettava käsityksemme yhteiskunnallisesta uusintamisesta ja muotoiltava pistävää kritiikkiä vallitsevaa kapitalistista tuotantomuotoa kohtaan.

Myös intersektionalisuuden jatkuvaa epäpolitisoitumista on välttämätöntä tutkia tarkemmin: laajalle levinneet intersektionaaliset analyysit latistuvat monesti yksilöt erilaisiin, toisensa leikkaaviin identiteettikategorioihin paikantaviksi luetteloiksi. Moneutta ei tule pelkistää kategorisiin eroihin. Jotta feministiset, antirasistiset ja rajakamppailut voidaan käsittää jaettuna projektina, tarvitaan ajattelua ja poliittista toimintaa, joka ylittää yksikoikoiset identiteettierottelut — mutta tunnistaa kuitenkin samalla valtasuhteiden moninaisuuden — ja pääsee kiinni nykykapitalismia luonnehtiviin joustaviin arvon kasautumisen muotoihin.

Meitä inspiroi Veronica Gagon käsitteellistys feministinen potentia (la potencia feminista). Feministinen potentia on vaihtoehtoista vallan teoriaa. Se asettaa keskiöön vallankäytön kohteeksi joutuvat ja vastarintaan nousevat subjektit, sekä kamppailujen odottamattoman radikaalin potentiaalin. Näiden ajatusten innoittamina kutsumme kesäkouluun avauksia, jotka individualisoivan ”self-helpin” sijasta laajentavat poliittisen kuvittelykykymme näköpiiriä ja rakentavat radikaalin toivon pohjalta tiheämpiä kollektiivisen hoivan kudoksia. Toivomme, että yhdessä vietetyt kesän viimeiset päivät tarjoavat meille tilaisuuden tavata toisiamme ja muistuttavat meitä yhdessä olemisen riemusta ja ajattelun intohimosta sekä feminismin jaetusta voimasta muuttaa kaikki.

Tutkijaliiton kesäkoulu

Kesäkoulu on viikonlopunmittainen monitieteinen ja monitaiteinen tapahtuma. Se on tarkoitettu kaikille kriittiseen ajatteluun osallistuville ja sitä seuraaville: tutkijoille, taiteilijoille, opiskelijoille sekä jokaiselle aiheesta kiinnostuneelle. Kesäkoulun ohjelma koostuu esitelmistä, esityksistä ja työpajoista. Ohjelman ulkopuolinen aika on omistettu yhdessäololle ja kohtaamisille. Tapahtumana kesäkoulu on paikka verkostojen, keskustelujen ja käsitteiden rakentamiselle. Kesäkoulu on vapaaehtoisvoimin järjestetty tapahtuma, joka pyrkii toimimaan alustana kriittisen ajattelun kulttuurille. Tutkijaliiton kesäkoulu on järjestetty vuodesta 1980 lähtien.