Kenen tahansa politiikka. Kohti ulossulkematonta demokraattista yhteisöä

Mika Ojakangas

Länsimaisessa traditiossa jokaisen poliittisen yhteisön perustassa on ollut toisen ulossulkeminen. Globalisoituvassa maailmassa toiselle ei kuitenkaan löydy enää omaa paikkaa, johon hän voisi paeta ”meidän” mielivaltaa. Näin toisen ulossulkemisesta tulee väistämättä yksioikoista väkivaltaa ja toisen tuhoamista. Tästä syystä poliittisen ajattelun kiireisenä tehtävänä on löytää vastaus kysymykseen, mikä voisi olla sellainen yhteisö, joka ei perustuisi toisen ulossulkemiseen, mutta joka siitä huolimatta olisi poliittinen.

Mika Ojakankaan Kenen tahansa politiikka on tulos tuon vastauksen etsinnästä. Sen lähtökohtana on Carl Schmittin poliittinen teoria, jossa vihollisen identifioimisesta ja ulossulkemisesta tehdään oman identiteetin ja samalla poliittisen yhteisön olemassaolon edellytys. Tätä teoriaa vastaan Ojakangas asettaa Paavalin ja ylipäätään alkukristillisen ajattelun, josta hän löytää avaimet ulossulkemattoman, ”kenen tahansa” yhteisön ajattelemiselle. Schmittin ja Paavalin ohella kirjassa käsitellään vasemmistolaisuuden olemusta ja alkukristillisyyden poliittista vaikuttavuutta nykyaikaisissa yhteiskunnissa sekä tarkastellaan kriittisesti Martin Heideggerin, Friedrich Nietzschen, René Girardin, Jürgen Habermasin, Hannah Arendtin, Michel Foucault’n ja Giorgio Agambenin ajattelua.

VTT Mika Ojakangas (s. 1966) on kirjoittanut teokset Lapsuus ja auktoriteetti (Tutkijaliitto 1997) sekä Pietas. Kasvatuksen mahdollisuus (Summa 2001). Hän toimii valtio-opin professorina Jyväskylän yliopistossa.

Paradeigma-sarja

ISBN 952-5169-21-9

126 sivua

2002

20,00 

Varasto loppu