Kokemuksen politiikka. Michel Foucault’n ajattelujärjestelmä

Markku Koivusalo

Kirja on kokonaisvaltainen tutkimus Michel Foucault’sta ja hänen kysymyksenasetteluistaan. Teos kartoittaa Foucault’n oman ajattelunhistoriallisia ehtoja ja muutoksia ja osoittaa Foucault’n olevan järjestelmällinen totuuden ja vapauden kokemuksen politiikan filosofi sekä Immanuel Kantin ja valistuksen kriittisen järjen perinteen omaperäinen moderni jatkaja.

Teos yhdistää länsimaisenfilosofisen perinteen ja sen historialliset näyttämöt moderneihin tiedonmuotojen, vallan strategioiden ja itsen eettisten käytäntöjen konkreettisiinkysymyksiin. Se kulkee niin historian, tieteentutkimuksen, biologian, taloustieteen, uskonnon, arkkitehtuurin, maalaustaiteen kuin kirjallisuudenkin kentillä. Teemoina ovat muun muassa ihmistieteiden metodologia, tieteellisten totuuksienhistoria, taiteen politiikka, uskonnollinen, valtiollinen ja taloudellinen hallinta sekä elämän ja väkivallan suhde. Teoksen kokoavan aiheen muodostaa kysymys länsimaisesta ihmisestä ja tämän historiallista kokemusta määrittävistä tiedosta, vallasta ja etiikasta. Tässä kokemuksen politiikassa on pelissä poliittinen rohkeustotuuteen.

Markku Koivusalo (s. 1969) on laaja-alainen valtio-oppinut, joka on julkaissut artikkeleita tieteestä,taiteesta, filosofiasta, politiikasta, kulttuurista ja taloudesta kotimaisissaja kansainvälisissä julkaisuissa. Käsillä oleva teoson tulos hänen pitkäaikaisesta tutkimustyöstään Michel Foucault’n ajattelunparissa.

Episteme-sarja

978-952-5169-82-9

528 sivua

2012

35,00 

Varasto loppu