Yhteiskuntateorioiden oikeus

Toomas Kotkas ja Susanna Lindroos-Hovinheimo (toim.)

Kirjassa tarkastellaan 1960-luvulta eteenpäin vaikuttaneiden yhteiskuntateoreetikoiden ajattelua. Erityisen mielenkiinnon kohteena on kirjaan valittujen yhteiskuntateorioiden oikeudellinen ulottuvuus. Miten oikeus ymmärretään sosiologian ja yhteiskuntateorian moderneissa klassikoissa?

Jotkut teoreetikoista ovat kirjoittaneet verrattain paljon oikeudesta, toiset sivuavat sitä vain ohimennen. Tähän teokseen kootuissa artikkeleissa tartutaan syvällisesti kyseisten teoreetikoiden oikeutta koskeviin ajatuksiin ja verrataan niitä oikeustieteen piirissä esiintyvään samantyyppiseen – ja heiltä jopa vaikutteita saaneeseen – teorianmuodostukseen. Artikkeleissa ei siten tyydytä pelkästään esittelemään valittujen yhteiskuntateoreetikoiden ajattelun keskeistä sisältöä, vaan tarkastelun keskiössä on oikeus.
Kirjan kirjoittajat ovat oikeuden tutkijoita eri oikeudenaloilta. Teos soveltuu hyvin oppikirjaksi sekä oikeustieteen että eri yhteiskuntatieteiden opintoihin. Lisäksi se toimii hyödyllisenä johdantoteoksena oikeus- ja yhteiskuntatieteiden tutkijoille. Se sisältää yksittäisiä yhteiskuntateoreetikoita käsittelevien tekstien ohella teemaan johdattelevan artikkelin siitä, miten oikeus on ymmärretty yhteiskuntateorioiden historiassa.

Sisällys

Oikeus yhteiskuntateoreettisessa ajattelussa: lyhyt historia
Sabine Frerichs

Peter L. Berger ja Thomas Luckmann – todellisuus ja oikeus
Kaj-Henrik Impola

Anthony Giddensin rakenteistumisteoria ja oikeus
Toomas Kotkas

Niklas Luhmann ja oikeus yhteiskunnan osasysteeminä
Jussi Syrjänen

Pierre Bourdieu ja oikeuden valta
Marjo Ylhäinen

Michel Foucault: jossakin toisessa ruumiin ja nautinnon taloudessa
Samuli Hurri

Oikeus minimaalisessa valtiossa – Robert Nozickin libertarismi
Susanna Lindroos-Hovinheimo

Zygmunt Bauman ja oikeus osana (post)modernia yhteiskuntaa
Kristiina Saraviita

Chantal Mouffe: samanmielisten oikeutta erimielisessä maailmassa
Jarna Petman

Tasa-arvon demokratia – Jacques Rancière, erimielisyyden ajattelija
Ari Hirvonen

Bruno Latour antaa oikeuden olla sitä mitä se on
Mika Viljanen

Episteme-sarja

978-952-5169-75-1

407 sivua

2010

32,00 

Varasto loppu