Eläimen tuttuus ja vieraus

Erika Ruonakoski

Eläimen tuttuus ja vieraus selvittää, miten vieraslajiset eläimet ilmenevät havaintokokemuksessamme. Kirja tarkastelee empaattista ja kehollista tapaamme ymmärtää vieraslajisten eläinten liikkeitä ja muita ilmaisuja. Lähtökohtana on Maurice Merleau-Pontyn, Edmund Husserlin ja Edith Steinin fenomenologia, jota sekä valotetaan, kritisoidaan että sovelletaan.

Tutkimus näyttää, kuinka kokemuksiimme vieraslajisista eläimistä liittyy sekä yhteneväisyyksien että erojen tunnistamista – sekä tuttuutta että vierautta. Tämä tunnistaminen ei kuitenkaan perustu älyllisiin vertailuihin vaan se eletään kehollisena, tilannekohtaisesti vaihtelevana suhteena toiseen kehoon. Inhimillinen olemassaolo kietoutuu vieraslajisten eläinten olemassaoloon neljällä alueella: empaattisissa aistimuksissa, vastavuoroisessa kommunikaatiossa, kokemuksessa ympäröivästä maailmasta ja itsemäärittelyssä. Vieraslajisten eläinten merkitys inhimilliselle kehotietoisuudelle paljastuu siis monisyisemmäksi kokonaisuudeksi kuin perinteisissä määritelmissä ihmisen ja eläimen erosta on edellytetty.

Erika Ruonakoski (s. 1968) on helsinkiläinen filosofi, jonka kiinnostuksen kohteita ovat suhde vieraslajisiin eläimiin, kehollisuus sekä feministinen filosofia. Ruonakoski on kirjoittanut näistä aiheista lukuisia artikkeleja. Lisäksi hän on tunnettu Simone de Beauvoir -suomennoksistaan: vuonna 2007 ilmestyi kokoelma Onko Sade poltettava? ja muita esseitä ja vuonna 2009 Toinen sukupuoli I: Tosiasiat ja myytit, jonka hän käänsi yhdessä Iina Koskisen ja Hanna Lukkarin kanssa. Vuonna 2011 ilmestyivät Toinen sukupuoli II: Eletty kokemus sekä  Moniselitteisyyden etiikka

Episteme-sarja

978-952-5169-80-5

273 sivua

2011

21,00 

Varasto loppu