Strukturalismin historia I-II

François Dosse

Strukturalismin historia I-II on ranskalaisen semiologian, strukturalismin ja jälkistrukturalismin yleisesitys, jossa teorioita ja teoreetikoita käsitellään suhteessa Ranskan 1900-luvun tiede- ja kulttuurihistoriaan. Samalla teos kuvaa värikkäitä persoonia ja kiivaita keskusteluja tuoden näin lihaa käsiteluurangon ympärille.

Historia esittelee tunnetuimpia teoreetikoita Jakobsonista ja Lévi-Straussista Lacaniin, Foucault’hon, Barthesiin ja Derridaan, mutta esiin nousee myös Suomessa vähemmän tunnettuja ranskalaisia ajattelijoita. Paitsi strukturalismin kolmea ydinaluetta – antropologiaa, kielitiedettä ja psykoanalyysia – teos käsittelee myös filosofiaa, sosiologiaa, kirjallisuudentutkimusta, taloustiedettä ja historiaa.

Strukturalismi on tieteiden rajat ylittävä teoreettinen hanke, jonka päämääränä on ollut rakentaa ihmistieteitä yhdistävä yleinen merkkiteoria. Sen kultakausi oli Ranskassa 1960-luvulla, mutta suuntauksen vaikutukset näkyvät yhä selvästi nykytutkimuksessa ja tavassamme hahmottaa maailmaa. Siksi strukturalismin historian tunteminen on edelleen tärkeää, ellei välttämätöntä.

François Dosse on ranskalainen historioitsija, joka on erikoistunut ranskalaisen 1900-luvun ajattelun historiaan. Hän toimii nykyhistorian professorina IUFM de Créteil -yliopistossa. Strukturalismin historian lisäksi Dosse on tutkinut muun muassa annalisteja, Paul Ricœuria ja Michel de Certeauta, Cornelius Castoriadista sekä kirjoittanut Gilles Deleuzen ja Félix Guattarin yhteiselämäkerran. Viimeisimmässä kirjassaan Le philosophe et le président (2017) Dosse analysoi Paul Ricœurin vaikutusta Emmanuel Macronin ajatteluun.

Suomentanut Anna Helle

2011 ja 2018

465 ja 545 sivua

ISBN 978-952-5169-70-6 ja 978-952-7093-13-9

40,00 

Varasto loppu