Strukturalismin historia I

François Dosse

Strukturalismin historia I-II on ranskalaisen semiologian, strukturalismin ja jälkistrukturalismin yleisesitys, jossa teorioita ja teoreetikoita käsitellään suhteessa Ranskan 1900-luvun tiede- ja kulttuurihistoriaan. Samalla teos kuvaa värikkäitä persoonia ja kiivaita keskusteluja tuoden näin lihaa käsiteluurangon ympärille. Historia esittelee tunnetuimpia teoreetikoita Jakobsonista ja Lévi-Straussista Lacaniin, Foucault’hon, Barthesiin ja Derridaan, mutta esiin nousee myös Suomessa vähemmän tunnettuja ranskalaisia ajattelijoita. Paitsi strukturalismin kolmea ydinaluetta – antropologiaa, kielitiedettä ja psykoanalyysia – teos käsittelee myös filosofiaa, sosiologiaa, kirjallisuudentutkimusta, taloustiedettä ja historiaa.

Strukturalismi on tieteiden rajat ylittävä teoreettinen hanke, jonka päämääränä on ollut rakentaa ihmistieteitä yhdistävä yleinen merkkiteoria. Sen kultakausi oli Ranskassa 1960-luvulla, mutta suuntauksen vaikutukset näkyvät yhä selvästi nykytutkimuksessa ja tavassamme hahmottaa maailmaa. Siksi strukturalismin historian tunteminen on edelleen tärkeää, ellei välttämätöntä.

Yleistajuisuutensa vuoksi teos sopii niin yleissivistäväksi tietokirjaksi, hakuteokseksi kuin yliopisto-opetuksen tueksi eri oppiaineisiin.

François Dosse on ranskalainen historioitsija, joka on erikoistunut ranskalaisen 1900-luvun ajattelun historiaan. Hän toimii tällä hetkellä nykyhistorian professorina IUFM de Créteil -yliopistossa. Strukturalismin historian lisäksi Dosse on tutkinut muun muassa annalisteja, Paul Ricœuria ja Michel de Certeauta. Hänen tuorein kirjansa on Gilles Deleuzen ja Félix Guattarin yhteiselämäkerta Gilles Deleuze & Félix Guattari. Biographie croisée (2007).

Suomentanut Anna Helle

Episteme-sarja

978-952-5169-70-6

465 sivua

2011

 

20,00 

Varastossa