Heidegger ja runon tie

Annikki Niku

Miten eläisimme maailmassa, jos eläisimme ihmisen omimman olemuksenmukaisesti? Miten silloin kohtaisimme toisen ihmisen, luonnon, tapahtumatelämässämme – vastakohtana ihmisen itsensäkin välineellistävälle asenteelle?Mitä itse oleminen näiden kysymysten perustana syvimmältään on? Miten se olisi ilmaistavissa kielellisesti?

Näitä kysymyksiä Martin Heidegger (1889-1976) pohti jo nuorena teologina ja sitten yhtenä 1900-luvun vaikuttavimmista filosofeista. Keskellä kansallissosialismia hän alkoi etsiä vastauksia keskustelemalla runouden kanssa. Heidegger ja runon tie keskittyy tuohon vuosikymmeniä jatkuneeseen – ja aihepiirin tutkimuksissa edelleen jatkuvaan -keskusteluun, jossa runous ja ajattelu tasa-arvoisina löytävät omaa erityislaatuaan olevan olemisen ilmaisemisessa. Keskustelussa syntyivätHeideggerin myöhäisfilosofian keskeiset, filosofian kieltä uudistaneet käsitteet. Runon tie kulki tiiviissä yhteydessä yhtäältä hänen filosofiaansa, toisaalta hänen elämänhistoriaansa. Juutalaisen rakastetun Hannah Arendtin uudelleen kohtaaminen sodan jälkeen osoittautuu merkitykselliseksi sekä käsitteiden muotoutumisessa että niiden ymmärtämisessä, olemisen tyhjentymättömän salaisuuden alkaessa avautua.

Annikki Niku on aate- ja oppihistorian tutkija Oulun yliopistossa kiinnostuksensa kohteina taidefilosofia ja kulttuurihistoria.Hänen runojaan ja runokritiikkejään on julkaistu muun muassa Elävien Runoilijoiden Klubin vuosikirjassa MotMot.

Episteme-sarja

978-952-5169-66-9

368 sivua

KL 11; 90.1

2009

-Loppuunmyyty-

 

32,00 

Varasto loppu