Foucault/Nietzsche

Michel Foucault

Mitä on Michel Foucault’n nietzscheläisyys?

Kun Friedrich Nietzscheä (1844–1900) on pidetty yltiöindividualistisena vitalistiprofeettana, Foucault tuo Nietzschessä esiin aivan uudella tavalla epäajanmukaisen filosofin. Foucault’lle Nietzsche ei ollut niinkään individualisti, vaan paremminkin filosofi joka vasaroi yksilön kappaleiksi, voimien moneudeksi. Foucault’lle Nietzsche oli esimerkki ulossuljetusta epäjärjestä, ihmisen radikaalin kielellisyyden paljastaja ja konfliktuaalisten voimien metafyysikko, jolle metafysiikka itse oli ilmausta tiettyjen voimien vastakkainasettelusta. Foucault’lle Nietzsche oli vaikeasti lähestyttävä tutkimuskohde, mutta ennen kaikkea ystävä, jonka ajatusten käyttökelpoisuus paistaa läpi kaikkialla Foucault’n tuotannossa.

Foucault/Nietzsche sisältää Foucault’n tärkeimmät Nietzscheä käsittelevät esseet sekä Mika Ojakankaan laajan aiheeseen johdattelevan esipuheen.

Suomentaneet Turo-Kimmo Lehtonen ja Jussi Vähämäki

Paradeigma-sarja

ISBN 952-5169-06-5

1998

–Loppuunmyyty–

17,00 

Varasto loppu

Yksinkertaisesti, olen nietzscheläinen.