Sorron rajat. Rosa Luxemburg poliittisen liikkeen, talouden ja siirtomaavallan teoreetikkona

Teppo Eskelinen

Rosa Luxemburg oli paitsi vallankumouksellinen ikoni ja poikkeuksellinen ihminen, myös eräs aikansa kiinnostavimmista yhteiskuntateoreetikoista. Luxemburg kehitti teoriaa vastapolitiikasta, jossa erityisesti massalakkoihin nojaten työväki poliittisena subjektina alkaa hallita omaa kohtaloaan, ja tarkasteli kapitalismin dynamiikkaa uusista ja omaperäisistä näkökulmista. Luxemburg selitti ensimmäisenä siirtomaavaltaa talousjärjestelmästä käsin kysynnän ongelmana. Hän myös ymmärsi aikansa muita marxilaisia paremmin rahoituksen merkityksen kapitalismin kehityksessä. Tämän päivän vaihtoehtoisen politiikan, heterodoksisen taloustieteen ja solidaarisuuskeskustelujen on tärkeää tuntea omaa historiaansa, ja Luxemburgin sadan vuoden takaiset kirjoitukset ovat tässä avainasemassa.

Sorron rajat on ensimmäinen laaja suomenkielinen Rosa Luxemburgin teorioiden esittely ja arvio nykyajan talousjärjestelmän ja politiikan näkökulmasta.

 

Teppo Eskelinen on filosofi ja yhteiskuntapolitiikan dosentti erityisalanaan poliittinen taloustiede. Hän on aikaisemmin julkaissut tieteellisten artikkeleiden ohella useita poliittista taloustiedettä ja kehitysmaita käsitteleviä kirjoja, muun muassa teokset Hyvä talous (Like 2011) ja Kehityksen loppu (Into 2011).

 

 

Paradeigma-sarja

ISBN 978-952-5169-96-6

151 sivua

2015

26,00 

Varasto loppu

Sorron rajat on ensimmäinen laaja suomenkielinen Rosa Luxemburgin teorioiden esittely ja arvio nykyajan talousjärjestelmän ja politiikan näkökulmasta.