Yhteiskunta. Tutkielmia yhteiskunnasta, yhteiskunnan käsitteestä ja sosiologiasta

Risto Kangas

Teos kysyy, miten sosiologian peruskäsite yhteiskunta on muotoutunut. Sosiologian klassikot näyttävät olleen melko yksimielisiä yhdestä asiasta: ajatukset ja niihin liittyvät käsitteet eivät pelkästään kuvaa kohdettaan, sosiaalista maailmaa, vaan ne myös luovat sitä.

Yhteiskunnassa lähdetään liikkeelle Aristoteleen muotoilemasta poliittisen yhteiskunnan käsitteestä. Tämän käsityksen hajoamista seurataan tutkimalla millaisia muutoksia yhteiskunnan rakenteellinen eriytyminen, valtion ja talouden muodostuminen omiksi toiminnan piireikseen, tuo yhteiskunnan määrittelyyn, ja kuinka ne näkyvät tällaisiin murroskohtiin paikannettavien teoreetikkojen ajattelussa (Thomas Hobbes, Adam Smith) ja yleisemminkin sosiaalisen elämän tarkasteluissa.

 

 

Paradeigma-sarja

ISBN 952-5169-20-0

2001

–Loppuunmyyty–

30,00 

Varasto loppu