Turvallisuus, alue, väestö

Michel Foucault

Michel Foucault’n ensimmäinen suomennettu luentosarja Turvallisuus, alue, väestö käsittelee hallinnan ongelmaa länsimaisissa yhteiskunnissa ja erityisesti sitä, miten talouden muodossa tapahtuva ihmisten hallinta saa alkunsa. Vuosina 1977–1978 pidetyn luentosarjan teemat ovat yhä erittäin ajankohtaisia ja sillä esitetty analyysi modernin vallan olennaisista muodoista edelleen ohittamaton.

Foucault tarkastelee luennoillaan turvallisuutta hallinnan tekniikkana, joka eroaa merkittävästi Tarkkailla ja rangaista -teoksessa analysoidusta kurista. Nykyään turvallisuuden keinovalikoimien toiminta näkyy esimerkiksi metropolin tilassa. Luennot pitävät sisällään myös Foucault’n laajimman analyysin paimenvallan teemasta. Hän tarkastelee kristinuskon myötä vakiintunutta paimenen ja lauman suhdetta hallinnan mallina, joka hitaasti syrjäyttää suvereenin vallankäytön ja nousee keskeiseksi vallan muodoksi länsimaissa.

Michel Foucault oli filosofi ja historioitsija, joka on noussut yhdeksi keskeisimmistä 1900-luvun ajattelijoista. Hänen tutkimustensa vaikutusta useilla eri tieteenaloilla on tänä päivänä vaikea yliarvioida. Michel Foucault (1926–1984) oli ranskalainen filosofi ja historioitsija, Collège de Francen professori ja aktivisti, jonka tutkimustyö kytkeytyi vahvasti ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin ja poliittisiin kysymyksiin. Hänen oppineisuutensa syvyys sekä tutkimustensa ala ja laajuus ovat vertaansa vailla, ja hänestä onkin tänä päivänä tullut yksi filosofian ja yhteiskuntatieteiden merkittävimmistä moderneista klassikoista. Foucault liikkui suvereenisti kirjallisuudesta lääketieteen, kielitieteen, taloustieteen ja biologian filosofiseen historiaan, modernien rangaistuskäytäntöjen yksityiskohtaisesta tarkastelusta ja väestöjen hallintatekniikoiden analyysista antiikin itsetutkiskelun ja itsen hallinnan muotojen erittelyyn.

 

Suomentanut Antti Paakkari

Episteme-sarja

ISBN 978-952-5169-68-3

380 sivua

2010

35,00 

Varasto loppu