Kapitalismin vallankumoukset

Maurizio Lazzarato

Kapitalismin vallankumoukset kyseenalaistaa niitä modernin yhteiskuntatutkimuksen sudenkuoppia, jotka kiertyvät yhä uudelleen samoihin itsepäisiin dualismeihin, kuten ystävä/viholli­nen, työvoima/pääoma ja yksilöllinen/yhteisöllinen. Maurizio Lazzarato kritisoi perinteisiä vasemmistolaisia yhteiskunnallisia toimijoita ja ammatti­yhdistysliikettä tarkastellen kapitalismissa tapahtuvia muutoksia uudenlaisella sosiologis-filosofisella työkalupakilla, joka ammentaa käsitteistöä niin Gabriel Tarden sosio­logiasta kuin myös Gilles Deleuzen, Michel Foucault’n ja G.W. Leibnizin filoso­fioista. Lazzaraton huomion keskiössä ovat kapitalismin uudet muodot ja toimintamekanismit, joita hän käsittelee muun muassa ”uusmonadologian” ja ”yleisöjen” käsitteiden kautta. Kapitalismi ei ole ainoastaan tuotannon muoto, vaan myös elämänmuotojen tuotantoa.

Polemos-sarja

952-5169-39-1

260 sivua

KL 11.5, 30.1.

2006

-Loppuunmyyty-

25,00 

Varasto loppu