Kosketuksen figuureja

Mika Elo (toim.)

Kosketus vaikuttaa heti kättelyssä tutulta teemalta. Kosketuksen kouriintuntuvuus kuuluukokonaisvaltaisesti ruumiilliseen olemiseen, ja se palvelee intuitiota, ymmärrystä, käsittämistä ja sosiaalista kanssakäymistä monin tavoin. Lähemmin pohdittaessa tämä tuttuuden pintavaikutelma kuitenkin syvenee, sillä kosketus on viime kädessä aina toisen varassa. Se mikä meitä koskettaa, on käsillä ja lähellä, mutta vain osana maailmaa, johon kuuluu myös etäisyys. Paradoksaalisesti kouriintuntuvinta on juuri vieraus tuttuuden ytimessä. Kosketuksen figuureja tarkastelee kosketuksen kulttuurista asemaa ja siinä tapahtuvia muutoksia filosofian, mediateorian, antropologian ja taiteellisen tutkimuksen konteksteissa. Kosketuksen eri ulottuvuuksia punnitaan alttiina olemisen, toisen varaisuuden ja tahdikkuuden kysymystenvalossa. Ihmeteltäväksi asettuu erilaisten tuntumien monitahoinen maasto, jossa kosketusta ei voi pelkistää yhdeksi aistimodaliteetiksi muiden joukossa. Kokoelman kirjoittajat tutkivat kukin tavallaan fyysisen kosketuksen näennäisenvälittömyyden murtumakohtia. Uudelleen arvioitavina ovat vakiintuneidentietorakenteiden perusteet, kuten mieli/ruumis, järjellinen/aistinen, oma/vieras ja abstrakti/konkreettinen -erottelut sekä medioiden ja aistien suhteet. Jaetun viitepisteen kokoelman kirjoittajille muodostavat fenomenologinen kosketuksen ajattelu sekä sen dekonstruktio.

Sisällys

Mika Elo: Cocktail-navigaattori

Juho Hotanen: Merleau-Ponty ja Malebranchen subjekti

Maiju Loukola: Vähän väliä – näyttämö, mediaalisuus ja kosketus

Laura Gröndahl: Lavastus kohtaamisina ja kosketuksena

Esa Kirkkopelto: Mimesiksen kosketus

Mika Elo: Digitaalinen näppituntuma

Marja-LiisaHonkasalo: Sisimmästä liikkeessä

Harri Laakso: Pistoja

Sami Santanen: Kosketuksen ulottuvuuksia

Polemos-sarja

978-952-5169-89-8

264 s.

KL 70.01, 11

2014

28,00 

Varasto loppu