Yhteinen yliopisto

Mikko Jakonen ja Jouni Tilli (toim.)

Uusi yliopistolaki hyväksyttiin eduskunnassa 16.6.2009. Yliopistouudistus ei kuitenkaan tarkoittanut pelkkää lainmuutosta. Laki mahdollistaa muutoksen, mutta se ei vielä kerro mitään siitä suunnasta, johon yliopistoa ja sen mukana kaikkea suomalaista koulutusta ollaan viemässä. Vaikka uudistuksesta on puhuttu paljon, puolesta ja vastaan, eivät uudistuksen päämäärät ole selvillä: miksi yliopistoja täytyy muuttaa yritysmuotoisiksi, kenen etuja uudistus palvelee, miten käy maksuttoman opetuksen ja paljon puhutun sivistyksen? Entä mikä vanhassa yliopistossa oli pielessä?

Tässä kirjassa yliopistouudistusta tarkastellaan vastarinnan näkökulmasta. Kirja koostuu yliopistoliikehdintään osallistuneiden opiskelijoiden kertomuksista, aikalaispuheenvuoroissa esitetystä yliopistokritiikistä sekä teoreettisemmista näkemyksistä, jotka koskevat yliopiston ja tietokapitalismin suhdetta. Kirjassa kysytään, mikä on ”yhteinen yliopisto” ja millaiselta perustalta sen tulevaisuutta lähdetään rakentamaan. Kirja osoittaa, miksi yliopistouudistuksen kritisoijia ei tulisi nähdä muutoksen vastustajina vaan pikemminkin henkilökunnasta ja opiskelijoista lähtevän omaehtoisen muutoksen kehittäjinä ja puolestapuhujina, tulevaisuuden yhteisen yliopiston luojina.

Sisällys

Johdanto: Kohti yhteistä yliopistoa? Mikko Jakonen ja Jouni Tilli

I Kokemuksia yliopistoliikkeestä

Kuolema Itä-Suomessa. Joensuun yliopistokamppailujen itsearviointia
Heidi Meriläinen ja Juhana Venäläinen

Kitulias taistelutahto
Eva-Liisa Raekallio

Opiskelijatoiminta – kokemuksia kapinasta
Maija Korhonen, Solja Kovero, Hilma Salonen ja Vuokko Viljanen

Yhteinen yliopisto
Anna-Mari Kaján

II Kritiikkiä ja näkökulmia

Epäluottamuksen kulttuuri
Pauline von Bonsdorf

Yliopistokamppailun pitkä linja
Matti-Vesa Volanen

Yliopistouudistus ei palaudu yliopistolakiin
Bios Politikos

Säkenöivästä yliopistosta
Eeva Jokinen

Mein Kampus
Tero Toivanen

III Tieto, valta ja kapitalismi

Tietotyö vapauttaa
Joel Kaitila ja Jukka Peltokoski

Helsingin yliopiston hallinnon historia
Paul Tiensuu

Universitas, auto ja nomos – lakeja, vapautta ja retoriikkaa
Jouni Tilli

Tieteen saturaatio
Olli-Pekka Moisio ja Ilkka Kauppinen

Polemos-sarja
978-952-5169-77-5.
215 sivua

2011

12,00 

Varastossa