Muusikon kumousliikkeet. Intiimin etiikkaa musiikin käytännöissä

Laura Wahlfors

Mitä muusikko musisoidessaan tekee?  Mitä sisältyy elävän äänen kuunteluun? Miten ääni muodostaa merkitystä? Kirjassa tarkastellaan musiikkia eettisesti kumouksellisena käytäntönä: tapana elää mielekästä elämää työstämällä oman ainutkertaisuuden suhdetta jaettuihin merkityksiin. Lähtökohtana on Julia Kristevan ja Roland Barthesin filosofinen käsitys taiteesta tällaisena etiikan käytäntönä, erityisesti Kristevan ajatus intiimistä kumousliikkeestä.

Kristevan ja Barthesin prosessinomainen käsitys taiteesta haastaa näköaistin hallintaan perustuvaa metafysiikan traditiota ja tuo ääntä ja ruumiillisuutta filosofiaan.Intiimissä kumousliikkeessä korostuu feminiinisen arvo mahdollisuuksien alueenasekä sellainen ”naisen työ”, jota länsimaisen taidemusiikin tutkimusta pitkään hallinneen järki-, mieli- ja teoskeskeisen paradigman piirissä on väheksytty.

Kirja jäsentää musiikin ja kirjallisuuden, kielen ja äänen suhteita uusilla tavoilla, jotka haastavat myös Barthesin ja Kristevan omien musiikkikäsitysten lukkiutuneet asetelmat. Muusikon kumousliikkeet tuo esiin musiikin mahdollisuuksia jäykkien kategorisointien vastustamiseensekä esimerkiksi liikkuvaisten sukupuolisten ja seksuaalisten identiteettienrakentamiseen ja toteuttamiseen. Muusikko näyttäytyy siinä leikkisänä ja kapinallisena queer-subjektina, joka toteuttaa liikkuvaisia identiteettejä musiikin käytännöissä.

Laura Wahlforson helsinkiläinen musiikin- ja kirjallisuudentutkija ja pianisti.

Episteme-sarja

978-952-5169-92-8

448 sivua

KL 78.1

2013

25,00 

Varastossa