Anti-Oidipus. Kapitalismi ja skitsofrenia

Gilles Deleuze & Félix Guattari

Anti-Oidipus on modernin filosofian klassikko. Kirja yhdistää Deleuzen kehittelemän eron filosofian ja Guattarin pyrkimyksen kyseenalaistaa perinteinen tulkintakeskeinen psykoanalyysi. Heidän mukaansa Freud käsitti tiedostamattoman teatteriksi, jonka esitykset psykoanalyytikon on paljastettava ja tulkittava. Deleuzelle ja Guattarille tiedostamaton on pikemminkin tehdas kuin teatteri: se on kone, joka tuottaa niin henkilöyden kuin henkilön halun kohteetkin.

Anti-Oidipuksessa skitsofrenia on keskeinen ongelma sekä filosofisesti että poliittisesti. Ensinnäkään perinteisen psykoanalyysin keinot eivät kykene käsittelemään skitsofreniaa. Toiseksi skitsofrenia on Deleuzen ja Guattarin mukaan elimellisessä yhteydessä kapitalistiseen tuotantotapaan: skitsofrenian tuottuminen on sisäänrakennettu kapitalismiin, halusipa kapitalismi sitä tai ei.

Gilles Deleuze (1925–1995) oli ranskalainen filosofi, joka tunnetaan filosofian historian luovista ja konstruktiivisista uudelleenluennoista sekä uuden ajattelun ja käsitteiden kehittämisestä. Deleuze kehitteli olemisen yksiäänisyyden ja moneuden metafysiikkaa sekä tapahtuman filosofiaa pyrkien omien sanojensa mukaan etsimään suurta Spinozan ja Nietzschen ajattelun ykseyttä. Hän oli edelläkävijä erojen, voimien ja rihmastojen ajattelussa.

Félix Guattari (1930–1992) oli vasemmistolainen poliittinen aktivisti, psykoanalyytikko ja filosofi. Hän toimi kokeellisessa psykiatrisessa sairaalassa La Bordessa 1953-1992.

Suomentanut Tapani Kilpeläinen

Paradeigma-sarja

978-952-5169-76-8

Toinen korjattu painos

456 sivua

KL 11

2007

32,00 

Varasto loppu