Ajatuksen paikka. Kirjoituksia estetiikasta ja filosofiasta (1986–2017)

Sami Santanen

Ajatuksen paikka kokoaa yksiin kansiin Sami Santasen kirjoituksia neljältä vuosikymmeneltä, 1980-luvulta nykypäivään. Osa teksteistä on nyt ensimmäistä kertaa saatavilla suomen kielellä.

Mannermaisesta ajatteluperinteestä ponnistavat kirjoitukset keskustelevat niin klassikoiden (Kant, Schelling, Hölderlin, Heidegger, Freud) kuin nykyajattelijoidenkin (Lyotard, Nancy, Lacoue-Labarthe, Waldenfels, Derrida) kanssa.

Teos kattaa laajan kirjon aiheita runoudesta ilkeyteen, kritiikistä kosketukseen, vitsistä vieraan kohtaamiseen. Kirjoitukset kiertelevät representatiivisen ajattelun ja tiedon katvealueilla, syntysijoilla, rajavyöhykkeillä. Matkan varrella etsitään vastauksia muun muassa seuraaviin kysymyksiin: Mitä annettavaa Arvostelukyvyn kritiikillä on nykyajattelulle? Mikä on pahan ja vapauden suhde? Mikä on nautinnon olemus? Missä kulkevat runouden pohjavirrat? Miten erottaa yksi tyhjyys toisesta? Mitä tarkoittaa rajakokemus? Kärsiikö filosofi synnytystuskista? Onko representaation sokea piste ajatuksen paikka?

Sami Santanen toimii estetiikan ja filosofian vapaana tutkijana Helsingissä. Hän on opettanut 1980-luvun puolivälistä lähtien estetiikkaa ja nykyajattelua Helsingin yliopistossa, Taideyliopistossa ja Aalto-yliopistossa. Santanen tutkii mannermaista nykyajattelua, fenomenologiaa, saksalaista idealismia ja psykoanalyyttistä ajatusperinnettä. Viime vuosina hän on perehtynyt erityisesti ruumiin ja kosketuksen ajatteluun.

Paradeigma

ISBN 978-952-7093-08-5

323 sivua

24,90 

Miten koskemattoman kosketus vaikuttaa ajatteluun? […] Ajattelusta tulee ei-ajateltavissa-olevan punnintaa eli sitä painavan yhteismitattoman, mahdottoman ja sietämättömän mittaamista.