Tutkijaliiton palkinnot 2021 Hanna Kuuselalle ja Tero Toivaselle

Tutkijaliitto-palkinto

Vuoden 2021 Tutkijaliitto-palkinto on myönnetty Hanna Kuuselalle

kuva: Kimmo Jylhämö

Akatemiatutkija Hanna Kuusela on mittavan tutkimustoimintansa ohella ollut tinkimätön yliopistotyön ja -politiikan puolestapuhuja. Kuusela on profiloitunut etenkin Tampereen ongelmallisen yliopistofuusion kriitikkona, ja hän on ansiokkaasti puolustanut yliopistoyhteisön sananvaltaa asioihinsa ja ajanut läpinäkyvämpää yliopistodemokratiaa. Tampereen yliopiston kamppailuissa kiteytyy koko suomalaisen yliopistoinstituution nykytilanne, ja ne koskettavatkin koko akateemista yhteisöä, eivät vain niitä tamperelaisia, joiden mahdollisuudet tehdä työtään ja opiskella ovat suoraan uhattuina.

Kuuselan toiminta suomalaisessa tiedemaailmassa on hieno ja inspiroiva osoitus siitä, miten käsitteellinen työskentely yhdistyy päivänpolttaviin taisteluihin paremman tutkimuksen ja yliopistoyhteisön puolesta.

Palkintoon sisältyy kutsu pitää vuosittainen palkintoluento seuraavassa Tutkijaliiton kesäkoulussa.

Tutkijaliitto-palkinto annetaan vuosittain henkilölle tai taholle, joka on osoittanut, miten käsitteellinen ja käytännöllinen työ voivat yhdistyä uutta luovaksi yhteiskunnalliseksi toiminnaksi.

Tutkijaliiton myyrä 2021

Vuoden 2021 Tutkijaliiton myyrä -palkinto on myönnetty Tero Toivaselle

kuva: Ida Stenros

Tiede & edistys -lehden väistyvä päätoimittaja Tero Toivanen on akateemisen tutkimuksensa ohella toiminut väsymättä kriittisen, monitieteisen sekä kielellisesti kunnianhimoisen tiedekirjoittamisen puolesta. Tiede & edistyksen päätoimittajana Toivanen on vienyt läpi mittavia uudistuksia liittyen etenkin avoimeen julkaisuun ja entistä paneutuneempaan toimitukselliseen prosessiin. Uusista digitaalisista julkaisualustoista ja yhä epävarmemmasta julkisesta rahoituksesta huolimatta Toivanen on samaan aikaan onnistunut pitämään esillä perinteisen painetun lehden merkitystä lukijoille. Toivasen sekä näkyvä että näkymätön vuosikymmenen työpanos on ollut niin Tutkijaliitolle kuin Tiede & edistykselle korvaamaton.

”Tutkijaliiton myyrä” on palkinto, joka annetaan Tutkijaliiton toiminnan kannalta tärkeästä näkymättömästä työstä. Kyse voi olla oleellisesta työpanoksesta pitkälti talkootyöhön perustuvassa toiminnassa tai sellaisesta tutkimustyöstä, jonka tulokset eivät helposti saa näkyvyyttä tieteiden ja yhteiskunnallisen keskustelun kentällä.