Tiede & edistyksen kirjoittajakutsu: Isabelle Stengers

Tiede & edistyksen avoin kirjoittajakutsu: Lähetä Isabelle Stengers -aiheisen kirjoituksen tiivistelmä 15.3.2021 mennessä!

Isabelle Stengers (s. 1948) on laaja-alainen filosofi, tieteentutkija sekä ajankohtaisten kulttuuristen ja poliittisten teemojen arvioitsija, johon voi hyvin perustein soveltaa attribuuttia ”moderni klassikko”. Stengers on peruskoulutukseltaan luonnontieteilijä; hänen tausta-alansa on kemia. Hän kiinnostui jo varhain tieteen historiasta ja filosofiasta ja tuli kansainvälisesti tunnetuksi yhdessä kemian Nobelilla vuonna 1977 palkitun Ilya Prigoginen kanssa kirjoittamastaan teoksesta Order Out Of Chaos (1984).

Stengersin tieteenhistoriallisia ja -filosofisia tekstejä on koottu kahteen englanniksi ilmestyneeseen kokoelmaan: Power and Invention. Situating Science (1997), sekä The Invention of Modern Science (2000). Laaja kokonaisuus Cosmopolitics I and II, joka kartoittaa monipuolisesti tieteen ja politiikan suhteita ilmestyi alkuteoksena ranskaksi vuonna 1997 (englanninnos 2010-2011); lisäksi Stengers analysoi suoremmin tieteen merkitystä yhteiskunnallisten ongelmien ymmärtämiseksi teoksissaan In Catastrophic Times: Resisting the Coming Barbarism (2015, alkuteos 2009) sekä Another Science is Possible. A Manifesto for Slow Science (2018, alkuteos 2013). Hänen filosofisen ajattelunsa tärkeitä virittäjiä ovat olleet Alfred North Whitehead (johon keskittyy teos Thinking with Whitehead, 2011; alkuteos 2002) sekä Gilles Deleuze; tärkeitä yhteistyökumppaneita ovat olleet muun muassa Bruno Latour ja Donna Haraway.

Isabelle Stengers tunnetaan Suomessa tavattoman huonosti. Tietokannoista (Melinda, yliopistot) ei löydy kohtuullisen laajalla haeskelulla yhtäkään suomennettua tekstiä. Siksi Tiede & edistys kokoaa hänen tuotantoaan esittelevän kokonaisuuden, johon nyt kutsumme kirjoittajia. Stengersin tuotannon laaja-alaisuuden ansiosta monet erilaiset aihepiirit ja näkökulmat ovat mahdollisia kirjoituksen lähtökohdaksi; erityisesti kannustamme kirjoittajia, jotka ovat soveltaneet Stengersin ideoita ja käsitteitä omiin tutkimuksiinsa.

Esittele näkökulmasi lyhyellä abstraktilla (max. 200 sanaa) ja lähetä se meille 15.3.2021 mennessä (HUOM uusi deadline) osoitteeseen . Määrittele samassa yhteydessä tähtäätkö vertaisarvioitavaksi lähetettävään tutkimusartikkeliin (max. 7000 sanaa) vai lyhyempään puheenvuoroon (max. 3000 sanaa). Lisää tiivistelmän yhteyteen yhteystiedot, oppiarvo, mahdollinen akateeminen affiliaatio sekä positio. Ilmoitamme päätöksemme valinnoista 21.3.2021 mennessä; valmiiden käsikirjoitusten deadline on 15.8.2021.

Lisätietoja teeman toimittajilta: Yrjö Haila sekä Mika Elo