Pandemia – Tiede & edistyksen kirjoittajakutsu

Punaisen ristin sairaala, New Haven, n. 1918. Yhdysvaltain kongressin kirjasto.

Lähetä meille lyhyt pandemia-aiheinen abstrakti 8.5.2020 mennessä

 

Kirjoittajakutsu
Pandemia-teemanumero
Tiede & edistys -lehti

Maailmanlaajuisen pandemian puhkeamista oli ennakoitu jo pitkään. Silti koronavirus yllätti valtiot, poliittiset päättäjät, median, kansalaiset ja myös tutkimusmaailman. Koronapandemia muuttaa merkittävästi käsityksiä talouden, valtioiden, globalisaation ja demokratian merkityksistä. Samalla se ravistelee perustavasti esimerkiksi uhkaavan ekokriisin seurauksena jo isossa murroksessa olleita kokemuksia ja käsityksiä maailmasta, ihmisten yhteiselosta sekä ihmisyhteisöjen ja luonnon vuorovaikutuksesta.

Koronapandemiasta kirjoitetaan parhaillaan valtavasti, ja uusia poliittisia ratkaisuehdotuksia ja teoreettisia näkökulmia ehdotetaan ja koetellaan päivittäin. Tällä hetkellä on hyvin todennäköistä, että pandemian aiheuttaa pahimman talouslaman sitten 1930-luvun. Poikkeustilan aiheuttaman talouden kriisin yhteiskunnallisia, poliittisia ja kulttuurisia kokonaisvaikutuksia voidaan toistaiseksi vain valistuneesti arvuutella. Selvää on, että pelkkä reagointi talouden tai poliittisen päätöksenteon ongelmiin ei riitä: kun pandemian on sanottu järisyttävän sekä liberaalin oikeusvaltion perustavia periaatteita että sen poliittista kulttuuria, tämän kokonaisvaltaisen yhteiskunnallisen murroksen ymmärtämiseksi tarvitaan uudenlaisia poikkitieteellisiä ja kokonaisvaltaisia näkökulmia.

*

Tiede & edistys liikkuu tiiviisti pandemiakriisin analysoinnin ja tutkimuksen virrassa kokoamalla yhteen Pandemia-teemanumeron. Kutsumme tarjottavaksi vertaisarvioitavia tutkimusartikkeleita (8000 sanaa) tai muita puheenvuoroja (max. 4000 sanaa), jotka tarttuvat koronan aiheuttamaan ajankohtaiseen yhteiskunnalliseen ja poliittiseen muutokseen teoreettisesti ja käsitteellisesti kiinnostavista ja kriittisistä näkökulmista. Tervetulleita ovat niin teoreettiset kuin empiiriset tutkimukset ja katsaukset. Erityisesti kannustamme poikkitieteelliseen tarkasteluun, jossa ei tehdä lähtökohtaista eroa esimerkiksi talouden, yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen tai filosofian näkökulmiin.

Kirjoittajille tarjotaan mahdollisuus julkaista tekstiensä varhaisempia versioita Tutkijaliiton ja Tiede & edistyksen blogissa. Blogi on ollut aktiivinen koronapandemian leviämisen ensimetreiltä saakka, ja tarkastelee kriittisesti erityisesti koronan herättämiä kansainvälisiä yhteiskuntateoreettisia puheenvuoroja. Myös osa numeroon päätyvistä teksteistä julkaistaan pääasiassa avoimesti Tiede & edistyksen -sivuilla.

Esittele näkökulmasi lyhyellä abstraktilla (max. 200 sanaa) ja lähetä se osoitteeseen perjantaihin 8.5.2020. mennessä. Ilmoitamme numeroon valituista teksteistä viimeistään 23.5. Vertaisarvioitavien ja pidempien puheenvuorotekstien lopullinen deadline on 16.8.2020.

Lisätietoja numeron toimittajilta:

Ari Korhonen,
Aleksi Lohtaja,
Tero Toivanen,

Tiede & edistys: http://www.tiedejaedistys.fi/

Tutkijaliitto: https://tutkijaliitto.fi/