Tutkijaliiton kesäkoulun avoin haku: Planetaarinen kommunismi

Planetaarinen kommunismi

Nykyhetki on kriisi, jossa on tullut tarpeettomaksi vertailla, kumpi on todennäköisempää, maailmanloppu vai kapitalismin loppu, sillä kapitalismi on maailmanloppu. Ilmaston lämpeneminen ja elämän monimuotoisuuden tuhoutuminen kyseenalaistavat perinteiset taloudelliset, poliittiset, kulttuuriset ja ontologiset järjestykset. Tilanne vaatii uudenlaisia näkökulmia ja koealustoja poliittis-ekologisen mielikuvituksen laajentamiselle ja vielä tuntemattomien kollektiivisten subjektiviteettien etsimiselle.

Elämä tällä planeetalla puhuu kommunistista kieltä. Ekologia ei tunne itseensä sulkeutuneita yksilöitä vaan ainoastaan toisiinsa kietoutuneita ja toisistaan riippuvaisia elävien olentojen rihmastoja. Kommunismin esiin nostaminen merkitsee yhteisen uudelleen ajattelemista ja problematisointia. Antroposeenissä tämä edellyttää ekologian keskiöön asettamista ja kommunismin arvioimista välineenä planetaarisille ekologisille kamppailuille.

Mitä kommunismin kanssa ajatteleminen voisi merkitä, jos ilmastonäkökulma asetetaan luokkakonfliktien, feminististen kamppailuiden ja dekolonisaatioprosessien keskiöön? Mitä kommunismi tarkoittaa tilanteessa, jossa maailman sijaan voitettavana on planeetta ja hävittävänä kaikki? Ilmastonäkökulman sisällyttäminen kommunismin käsitteeseen vaatii tietämisen ja toimimisen tapojen venyttämistä paikallisesta ja ihmiskeskeisestä perspektiivistä laajemmalle tasolle, joka huomioi myös ei-inhimillisten toimijoiden ja materiaalisten infrastruktuurien merkityksen ilmastokriisissä.  

Tutkijaliiton vuoden 2020 kesäkoulu haastaa ajattelemaan planetaarista kommunismia spekulatiivisten ideoiden avaruutena, jossa tutkimus ja taide voivat kuvitella ja problematisoida ihmisten ja ei-inhimillisten olioiden jakaman vaurioituneen planeetan tulevaisuutta. Planetaarinen kommunismi ei ole nimi valmiille teoriarakennelmalle vaan kollektiivinen tutkimusprojekti uusista näkökulmista, jotka osaavat ajatella, työskennellä ja elää yhdessä planetaaristen ongelmien moninaisen ja epävakaan koostumuksen kanssa. Tavoitteena on tutkia radikaaleja tulkintoja yhteiskunnallisen todellisuuden perustana toimivista voimista ja säännöistä, jotka konkretisoituvat yhtäältä infrastruktuurien ja instituutioiden järjestyksessä ja toisaalta kokemuksissa ja tavoissa elää. Kesäkoulu yhdistää teorian rakentamisen ja kollektiivisen toiminnan sellaisen maailman luomisessa, joka perustuu solidaarisuudelle ihmisten, lajien ja ympäristöjen välillä.

Kesäkoulu kutsuu osallistumaan ihmisiä eri aloilta. Ohjelman valikoinnissa painotetaan uusia ääniä ja osallistujien moninaisuutta. Tarjoa tutkimukseen tai taiteelliseen työhön perustuvaa esitelmää, taideteosta, proosatekstiä, työpajaa tai muunlaista projektia, jonka haluaisit esitellä kesäkoulussa. Töiltä ei odoteta lopullisia tutkimustuloksia tai valmiita vastauksia vaan ensisijaisesti kykyä keskustella kriittisesti kesäkoulun teeman kanssa. Lähetä työstäsi noin 300 sanan abstrakti/suunnitelma 8.5.2020 mennessä osoitteeseen otsikolla “kesakoulu 2020 ohjelmaehdotus”.  

Tutkijaliiton 40. kesäkoulu järjestetään 28.8.–30.8.2020 Kiljavan opistolla Nurmijärvellä.