Tero Toivasesta Tiede & edistyksen uusi päätoimittaja

Päätoimittaja Tero Toivanen – Tiede & edistys
Kuva Ida Stenros

Tarvitsemme laajan kirjon humanistisia ja yhteiskunnallisia tutkimusaloja ongelmien syvälliseksi ymmärtämiseksi.


Valtiotieteen tohtori Tero Toivanen on valittu Tiede & edistyksen uudeksi päätoimittajaksi tammikuusta 2020 alkaen. Hän jatkaa oikeusfilosofian dosentti Ari Hirvosen työtä monitieteisen tiedejulkaisun luotsaajana. Historiaa ja poliittista taloutta tutkiva Toivanen työskentelee ympäristökriisien yhteiskunnallisiin vaikutuksiin keskittyvässä BIOS-tutkimusyksikössä ja Suomen Akatemian WISE-hankkeessa.

Uuden päätoimittajan johdolla Tiede & edistys kehittää monitieteistä otettaan ja pyrkii nostamaan kotimaisen tieteellisen debatin määrää ja tasoa. Tavoitteena on muuttaa lehti avoimeksi tiedejulkaisuksi vuonna 2021.

Tiede & edistys on perinteikäs monitieteinen ja kriittinen tiedejulkaisu, joka on toiminut monipuolisen yhteiskuntatieteellisen, filosofisen ja humanistisen tutkimuksen alustana jo vuodesta 1976. Lehteä toimittaa päätoimittajan ja toimitussihteerin ohella monitieteinen ja tieteellisesti meritoitunut toimituskunta.

Päätoimittajan tavoite on kehittää lehteä aktiiviseksi monitieteiseksi keskusteluyhteisöksi. ”Tarkoituksena on lisätä esimerkiksi poliittisen talouden, historian ja yhteiskunnallisen ympäristötutkimuksen näkökulmia ja osaamista. Samalla pidämme kiinni lehden korkeatasoisesta yhteiskuntateorian muodostamisen perinteestä”, Toivanen toteaa.

Toivasen tutkimustyö taloudellisten ja ekologisten kysymysten parissa tarjoaa tukea aikakautemme polttaviin haasteisiin vastaamisessa.

”Aikaamme leimaavat vakavat taloudelliset, poliittiset ja ekologiset ongelmat. Tarvitsemme laajan kirjon humanistisia ja yhteiskunnallisia tutkimusaloja ongelmien syvälliseksi ymmärtämiseksi. Akuutista ekologisesta kriisistä huolimatta taloudellinen ja poliittinen ajattelu rakentuu edelleen totunnaisille olettamuksille siitä, miten yhteistä elämää tulisi järjestää. Uutta luova, radikaali ja hankala ajattelu rakentuu paljolti tieteenalojen ja teorioiden rajapinnoilla, ja juuri tällaiselle tutkimukselle ja ajattelulle Tiede & edistys pystyy tarjoamaan tilaa.”

Tiede & edistys on sitoutunut ylläpitämään suomenkielisen tieteellisen ajattelun perinnettä. Erityisesti yhteiskuntatieteiden ja humanististen alojen tutkijat tarvitsevat aikaa ja tilaa käsitellä kiistanalaisia kysymyksiä, synnyttää käsitteitä ja etsiä näkökulmia myös omalla äidinkielellään kriittisessä vuorovaikutuksessa ympäröivän tiedeyhteisön ja yhteiskunnan kanssa.

Tutkimusartikkelien ohella Toivanen haluaa tarjota tilaa laadukkaille ja ennakkoluulottomille puheenvuoroja, jotka tarttuvat ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin ja tiedepoliittisiin kiistoihin: ”Toimituksena pyrimme myös tietoisesti laajentamaan tällaisia puheenvuoroja kriittiseksi vuorovaikutukseksi kirjoittajien ja laajemman tiedeyhteisön kesken.”


Lehden tavoitteena on muuttua avoimeksi tieteelliseksi julkaisuksi vuoden 2021 alusta sekä nopeuttaa ja tehostaa toimitus- ja julkaisuprosessia. Edellytykset uudistukselle tarjoaa vuoden alussa toimitussihteerin tehtävissä aloittanut Kimmo Kallio, jolla on yli kymmenen vuoden kokemus niin akateemisista julkaisuista kuin muusta kustannusalasta.

Tiede & edistystä julkaisee vuonna 1976 perustettu monitieteinen tutkimustyön harjoittajien yhdistys Tutkijaliitto – forskarbundet i Finland ry. Lehden sisällöstä vastaa Tiede & edistyksen toimituskunta. Tutkijaliitto on Tieteellisten seurain valtuuskunnan ja Tiedekustantajien liiton jäsen.

tiedejaedistys.fi

Lisätietoja

Tero Toivanen, päätoimittaja
Tiede & edistys

puh. 044 5331750

Kimmo Kallio, toimitussihteeri
Tiede & edistys

puh. 0400 478167

 

Toimitussihteeri Kimmo Kallio, päätoimittaja Tero Toivanen – Tiede & edistys
Kuva Ida Stenros