Väen kielioppi

Paolo Virno

Väen kieliopissa italialainen filosofi Paolo Virno (s. 1952) analysoi väen (multitudo) elämänmuotoa nykypäivän kapitalismissa. Väen avulla Virno purkaa modernin yhteiskunnan keskiössä olleita kansan ja valtion käsitteitä. Väen nousun myötä moderni, valtiollisen suvereenin turvaama julkinen alue ei muodosta enää politiikan itsenäistä perustaa. Julkisen ja yksityisen välinen erottelu purkautuu yleisen älyn (General Intellect) määrittämien uusien yhteiskunnallisten tilojen tieltä. Yleinen äly muodostaa yhteisen paikan, jokaei toimi niinkään kollektiivisuuden lu­pauk­sena vaan yksilöllistymisen ennakkoehtona. Väen kielioppi ei siten tuota edustuksellista politiikkaa eikä se edellytä työn, toiminnan ja ymmärryksen klassista erottelua. Se yhdistää kysymyksen hyvästä elämästä kamppailuun kapitalismia vastaan. Väen kielioppi perää yleistä älyä uudeksi perustuslailliseksi voimaksi.

Paolo Virno on italialainen filosofi,joka opettaa kielen filosofiaa ja kommunikaation etiikkaa Calabrian yliopistossa. 

Polemos-sarja

952-5169-39-1

178 sivua

KL 11.5, 30.1

2006

-Loppuunmyyty-

23,00 

Varasto loppu