Elämän politiikat. Yhteiskuntatutkimus Foucault’n jälkeen (e-kirja)

Ilpo Helén

Elämän politiikat on perinpohjainen johdatus Michel Foucault’n ajattelun käyttöön kriittisessä yhteiskunta- ja politiikan tutkimuksessa. Se esittelee laajasti biopolitiikan käsitettä sekä tutkimuksia elämän hallinnasta ja politisoitumisesta muun muassa terveydenhoidon, sosiaaliturvan ja -huollon,biolääketieteen sekä mielenterveystyön asiayhteyksissä. Kirja selventää biopolitiikan käytettävyyttä ajankohtaisten ilmiöiden, niiden historian ja lähitulevaisuuden ymmärtämisen, analyysin ja kritiikin käsitteellisenä työkaluna. Se tuo havainnollisesti esiin foucaultlaisen ajattelun käyttökelpoisuuden ja rajoitukset riskinhallinnan, globalisaation, hyvinvointivaltion uusliberalistisen käänteen ja biotalouden ymmärtämisessä.

Ilpo Helén on Suomessa ja kansainvälisesti arvostettu sosiologi, historioitsija ja tieteentutkija, joka on soveltanut foucaultlaista lähestymistapaa laaja-alaisesti lisääntymis- ja seksuaalilääketieteen, biolääketieteen, mielenterveystyön, terveyspolitiikan ja siirtolaisuuden hallinnoinnin tutkimuksessa. Hän on kirjoittanut Äidin elämän politiikan (1997) ja ollut toimittamassa teoksia Kansalaisuus ja kansanterveys (2003), Reformin pirstaleet (2011) sekä Suspect Families (2015). Tällä hetkellä hän työskentelee sosiologian professorina Itä-Suomen yliopistossa.

ISBN 978-952-7093-53-5

alkuperäinen julkaisuvuosi 2016

0,00