Tutkijaliiton kritiikkikahvilassa: keskustelua estetiikasta, etiikasta ja filosofiasta
15.3.2018

Torstaina 15.3. klo 18.00–19.45 Antikvariaatti Sofiassa (Vuorikatu 5, Helsinki)

Mitä tapahtuu representatiivisen ajattelun katvealueilla, syntysijoilla ja rajavyöhykkeillä? Onko representaation sokea piste ajatuksen paikka?

Kaikille avoimessa tilaisuudessa keskustellaan Tutkijaliiton tuoreimmasta julkaisusta, estetiikan ja filosofian tutkija Sami Santasen teoksesta Ajatuksen paikka. Kirjoittajaa haastattelee Ari Korhonen, ja keskustelua voi hyvin seurata, vaikka ei olisi vielä tutustunut kirjaan.

Ajatuksen paikka: Kirjoituksia estetiikasta ja filosofiasta (1986–2017) kokoaa yksiin kansiin kirjoituksia neljältä vuosikymmeneltä, 1980-luvulta nykypäivään. Esiin piirtyy niin estetiikan, etiikan kuin filosofiankin alueilla liikkuvan ajattelun reittejä: aiheet kritiikistä kosketukseen ja vitsistä vieraan kohtaamiseen kaihtavat tutkimusalojen välisiä raja-aitoja.

Samalla kokoelma johdattaa keskusteluihin, joiden kautta mannermaisessa perinteessä on kuljettu Immanuel Kantista nykyajatteluun. Ajattelun klassikot Kantista ja F. W. J. Schellingistä Martin Heideggeriin ja Sigmund Freudiin näyttäytyvät siinä valossa, jossa heidät ovat 1900-luvun lopulle tultaessa nähneet niin Jean-François Lyotard, Jacques DerridaJean-Luc Nancy kuin moni muu nykyajattelija.

Sami Santanen toimii estetiikan ja filosofian vapaana tutkijana Helsingissä. Hän on opettanut 1980-luvun puolivälistä lähtien estetiikkaa ja nykyajattelua Helsingin yliopistossa, Taideyliopistossa ja Aalto-yliopistossa. Santanen tutkii mannermaista nykyajattelua, fenomenologiaa, saksalaista idealismia ja psykoanalyyttistä ajatusperinnettä. Viime vuosina hän on perehtynyt erityisesti ruumiin ja kosketuksen ajatteluun. Tällä hetkellä Santanen osallistuu Koneen Säätiön juuri käynnistyneeseen tieteellis-taiteelliseen tutkimushankkeeseen Ruumis ja Toinen.

Kritiikkikahvilassa uutuusteoksen voi hankkia itselleen alennettuun hintaan.

Tervetuloa mukaan!

Tilaisuuden Facebook-tapahtuma