Keskustelutilaisuus: Jacques Rancière ja erimielisyyden näyttämöt
15.2.2018

Tutkijaliitto ja Helsingin yliopiston Tutkijakollegiumin tutkija filosofi Susanna Lindberg järjestävät keskustelutilaisuuden tuoreesta monitieteisestä artikkelikokoelmasta Jacques Rancière ja erimielisyyden näyttämöt. Politiikka, oikeus, taide torstaina 15.2. klo 15:30-17. Paikkana on Helsingin yliopiston Tiedekulman Think Lounge (Yliopistonkatu 4), 2. kerros.

Teokseen kootuissa artikkeleissa suomalaiset eri alojen tutkijat pohtivat muun muassa seuraavia kysymyksiä: Kuinka poliittinen tapahtuma voi lyödä särön vallitsevaan järjestykseen ja avata uuden erimielisyyden näyttämön? Taipuuko lain kirjain emansipaation välineeksi? Tarvitaanko opettajia mihinkään? Millaisia kiistan tiloja taide voi luoda? Mitä radikaalin tasa-arvon ottaminen toiminnan lähtökohdaksi tarkoittaa filosofin tehtävän kannalta, entä taiteilijan?

Teos kattaa laajan kirjon aiheita päähenkilönsä tuotannosta ja sen liepeiltä filosofian, oikeustieteen, kirjallisuustieteen sekä taiteellisen tutkimuksen näkökulmista. Se valottaa filosofin keskeisimpiä teemoja: emansipaatiota, tietämättömän opettajan pedagogiikkaa, radikaalia tasa-arvoa sekä politiikan ja estetiikan elimellistä yhteyttä.

Käsittelemiensä konkreettisten tapausten kautta kirjoittajat myös näyttävät teoksessa, kuinka Rancièren ajatuksista voi olla apua aikaamme määrittäviä yhteiskunnallisia kehityskulkuja tulkittaessa – ja emansipatorista politiikkaa rakennettaessa.

”Teot synnyttävät unelmia, ei toisin päin.”

Tilaisuudessa ovat mukana keskustelemassa kirjan kirjoittajista Helsingin yliopiston tutkijakollgiumin tutkija Susanna Lindberg, yliopistonlehtori Susanna Lindroos-Hovinheimo ja väitöskirjatutkija Ari Korhonen. Puheenjohtajana toimii kirjan toimittaja Anna Tuomikoski.

Tilaisuus on kaikille avoin! Tervetuloa!