Esitelmäkutsu Tutkijaliiton kesäkouluun 2023

Tutkijaliiton vuoden 2023 kesäkoulun teema on ”katu”.

Katu on yhteiskunnallisten liikkeiden sekä teorianmuodostuksen ikoninen käsite. Viimeistään vuodesta 1968 alkaen katu/kaupunki/kaupunkitila, ei niinkään akatemia, on nähty paikkana, jossa kaikki oleellinen tapahtuu. Katu on edustanut myös erityisesti siirtotyöläisille ja muulle prekaarille työvoimalle työtaistelun keskeisintä paikkaa. Kamppailu tapahtuu kaupunkitilassa ja -tilasta. Myös feminismin historia kietoutuu olennaisesti katutilan käyttöön ja haltuunottoon, ja samoin urbaaneilla yhteiskunnallisilla liikkeillä on kiinteä yhteys ”kadun” teoretisointiin.

Tutkijaliiton kesäkoulu kutsuu tutkimaan katua teorian lähtökohtana ja teorian muodostumista kadulla. Uusien yhteiskunnallisten käsitteiden ennusmerkit ovat ensiksi tiedossa kadulla, ihmisten anonyymissä massassa. Katu on konfliktin tila, se on kontrollin tila mutta myös tila, jossa voi syntyä hetkellinen yhteisö ja kollektiivisen organisoitumisen mahdollisuus elää.

Haemme kesäkouluun esitelmiä, työpajoja, paneelikeskusteluja ja taiteellisia interventioita, jotka voivat lähestyä katua esimerkiksi seuraavista näkökulmista:

  • Katu filosofisen ajattelun kohteena ja lähteenä
  • Katu yhteiskunnallisen konfliktin paikkana

  • Kadun avoimuus ja hetkellisen yhteisön muodostuminen kirjallisuudessa ja taiteessa

  • Katu kontrollin tilana

  • Katu ja urbaanius kapitalistisen haltuunoton kohteena

Kesäkoulu järjestetään 25.–27.8.2023 Helsingissä. Päätapahtuman ohella kesäkoulu levittäytyy kaupunkitilaan: voit ehdottaa myös paikkasidonnaista ja/tai toiminnallista kontribuutiota.

Lähetä vapaamuotoinen abstraktisi (max 300 sanaa) viimeistään 11.6.2023 osoitteeseen otsikolla ”Kesäkouluabstrakti 2023”.

Kesäkoulun ohjelma ja tapahtumapaikat julkaistaan kesäkuun aikana, jolloin alkaa myös ilmoittautuminen tapahtumaan. Lisätietoja osoitteesta .