Ari Korhonen ja Katariina Mäkinen T&E:n uusiksi päätoimittajiksi

Tiede & edistyksen päätoimittajat Ari Korhonen ja Katariina Mäkinen | Kuva: Anna Nurminen

Tiede & edistyksen uusiksi päätoimittajiksi on valittu yhteiskuntatieteiden tohtori Katariina Mäkinen ja filosofian maisteri Ari Korhonen.

Tiede & edistys on vuonna 1976 perustettu monitieteinen aikakauslehti, joka julkaisee tutkimusta erityisesti yhteiskuntatieteellisiltä ja humanistisilta aloilta ja käy aktiivisesti yhteiskunnallista ja tutkimuspoliittista keskustelua. Mäkinen ja Korhonen seuraavat tehtävässään Tero Toivasta. Toivanen jatkaa Tiede & edistyksen parissa toimituskunnan jäsenenä.

“Tavoitteenamme on kehittää edelleen ja korostaa lehden monitieteisyyttä”, Mäkinen toteaa. Monitieteisyys onkin osa Tiede & edistyksen omaleimaista perinnettä, jota on rakennettu ja tuettu lehden alkuvaiheista asti. ”Kyse ei ole vain pyrkimyksestä toimia monien tieteiden alueilla vaan osaltaan vastata kysymykseen siitä, miten yhteiskunnallista ajattelua ja yhteiskunnallisten ilmiöiden tarkastelua pitäisi tehdä”, Korhonen jatkaa. Tämä vaatimus korostuu monien nykyisten yhteiskunnallisten ilmiöiden edessä.

Päätoimittajien tavoitteena on myös edelleen laajentaa lehden kirjoittaja- ja lukijakuntaa sekä suunnata käsiteltäviä teemoja niin, että esimerkiksi feministisen tutkimuksen näkökulmat saisivat lehdessä nykyistä suuremman sijan. Ajatuksena on, että feministisen tutkimuksen kaltaisten kriittisten näkökulmien paikka on Tiede & edistyksen edustaman korkeatasoisen yhteiskunnallisen ajattelun ytimessä.

Mäkisen ja Korhosen mukaan Tiede & edistys -lehti sijoittuu kiinnostavalla tavalla eri tieteenalojen väliin. Lehdellä on näin mahdollisuus toimia toisin kuin tiukasti tieteenaloihin sitoutuvat julkaisut ja kehittyä vahvaksi kirjoittajayhteisöksi. Tiede & edistys voi siksi toimia ainutlaatuisena foorumina sellaisille perustaviin kysymyksiin ulottuville yhteiskunnallisille keskusteluille, joille tieteenalakohtaiset lehdet eivät välttämättä pysty tarjoamaan paikkaa – mistä hienona esimerkkinä viimeisimmän numeron 4/21 avaama yhteiskuntateoreettinen debattisarja.

Viime vuonna lehti muuttui avoimeksi tiedejulkaisuksi akateemisten julkaisujen suosimalle journal.fi-alustalle. Siirtymä tukee lehden roolia avoimen ja kriittisen yhteiskunnallisen ajattelun ja keskustelun paikkana.

Tiede & edistystä toimittaa päätoimittajien ja toimitussihteerin ohella monitieteinen ja tieteellisesti meritoitunut toimituskunta. Toimitussihteerin tehtävässä jatkaa Kimmo Kallio, jolla on yli kymmenen vuoden kokemus niin akateemisista julkaisuista kuin muusta kustannusalasta.

Tiede & edistystä julkaisee vuonna 1976 perustettu monitieteinen tutkimustyön harjoittajien yhdistys Tutkijaliitto – forskarbundet i Finland ry. Lehden sisällöstä vastaa Tiede & edistyksen toimituskunta. Tutkijaliitto on Tieteellisten seurain valtuuskunnan ja Tiedekustantajien liiton jäsen.