Uskonto ja väkivalta. Durkheimin perilliset Vuoden tiedekirja 2016 -ehdokkaaksi

Tiina Arppen Uskonto ja väkivalta. Durkheimin perilliset on ehdolla Vuoden tiedekirjaksi 2016. Kirja on julkaistu Tutkijaliiton Paradeigma-sarjassa.

Vuoden tiedekirja -palkinnon tarkoituksena on nostaa esille ansiokasta tutkimuskirjallisuutta.

Vuoden 2016 palkintoraatiin kuuluvat dosentti Ulla-Maija Peltonen (humanistiset tieteet), professori Jukka Rantala (yhteiskuntatieteet) ja professori Erik Bonsdorff (luonnontieteet). Raadin sihteerinä toimii Tieteellisten seurain valtuuskunnan julkaisupäällikkö Johanna Lilja. Palkinnon rahoittaa Suomen tiedekustantajien liitto.

Raati kiinnitti valinnoissaan huomiota tiedekirjalle tyypillisiin piirteisiin, kuten vertaisarviointiin, asiaankuuluvaan lähdeviitteistöön, toimivaan rajaukseen sekä käsiteltävien kysymysten, käytettyjen menetelmien ja taustalla olevien ajatusten esiin tuomiseen. Valintaperusteena oli myös aiheen relevanttius – se, miten teos luo uutta tai syventää olemassa olevaa tietoa ja herättää keskustelua. Ansioksi katsottiin myös, jos kirja saa lukijan ajattelemaan uudella tavalla. Palkinnolla halutaan kannustaa tutkijoita julkaisemaan korkeatasoisia tiedeteoksia.

Näillä perusteilla Vuoden tiedekirja -ehdokkaiksi valikoitui kymmenen teosta:

Tiina Arppe: Uskonto ja väkivalta. Durkheimin perilliset. Tutkijaliitto

Outi Fingerroos & Anna-Maria Tapaninen & Marja Tiilikainen (toim.): Perheenyhdistäminen: Kuka saa perheen Suomeen, kuka ei ja miksi. Vastapaino

Ilkka Hanski: Tutkimusmatkoja saarille: Luonnon monimuotoisuutta kartoittamassa. Gaudeamus

Akseli Hemminki: Kuoleman laakso: Voiko syöpää hoitaa kokeellisilla menetelmillä? Nomerta

Marjaliisa Hentilä & Seppo Hentilä: Saksalainen Suomi 1918. Siltala

Jukka Kortti: Mediahistoria. Viestinnän merkityksiä ja muodonmuutoksia puheesta bitteihin. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura

Marjo Laitila & Vesa Puuronen: Yhteiskunnan tahra: Koulukotien kasvattien vaietut kokemukset. Vastapaino

Tarja-Liisa Luukkanen: Mitä maalaiskansa luki? Kirjasto, kirjat ja kirjoja lukeva yhteisö Karstulassa 1861–1918. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura

Juho Saari (toim.): Yksinäisten Suomi. Gaudeamus

Matti Vuento: Virukset: Näkymättömät viholliset. Gaudeamus

Palkinto jaetaan Tieteen päivillä 11.1.2017 klo 13.15 Helsingin yliopiston salissa 5. Tervetuloa!

Lisätietoja palkinnosta: Johanna Lilja, P. 09 228 69 229;  email: https://www.tsv.fi/fi/toiminta/palkinnot-ja-apurahat/vuoden-tiedekirja

http://www.tieteenpaivat.fi/