Uskonto ja väkivalta

Tiina Arppe

Väkivallalla on merkittävä asema useissa tunnetuissa uskonnoissa – myös kristinuskossa. Voidaankin kysyä, onko kytkös uskonnon ja väkivallan välillä rakenteellinen vai historiallinen? Miten uskonnon teoreetikot ovat aihetta käsitelleet?

Teos tuo tarkastelun keskiöön ranskalaisen uskonnonsosiologian, jossa väkivallan ongelma on ollut alusta alkaen vahvasti läsnä. Lähtöpisteenä on klassikkososiologi Émile Durkheim, jonka uskontoteorian perillisiä ovat myös muut teoksessa käsitellyt teoreetikot: paitsi Durkheimin oppilaat, lahjan antropologina tunnettu Marcel Mauss ja kollektiivisen muistin teoreetikko Maurice Halbwachs, myös 1930-luvulla fasismia uskonnon kautta tarkastellut Georges Bataille sekä väkivaltaa ja uhraamista 1970-luvulla tutkinut René Girard.

Tiina Arppe on sosiologian dosentti erityisalanaan ranskalainen yhteiskuntateoria. Hänen aiemmat julkaisunsa käsittelevät pyhän, yhteisöllisyyden ja affektiivisuuden ongelmia, joita hän on tarkastellut muun muassa Rousseaun, Durkheimin, Bataillen, Baudrillardin ja Girardin tuotannossa – tieteellisten artikkeleiden ohella näitä kysymyksiä pohditaan teoksissa Pyhän jäännökset (Tutkijaliitto 1992) ja Affectivity and the Social Bond (Ashgate 2014). Hänet tunnetaan myös ranskalaisen filosofian kääntäjänä, joka on suomentanut muun muassa Baudrillardin, Bataillen, Bourdieun, Derridan ja Ferryn tekstejä.

Paradeigma-sarja

ISBN 978-952-7093-05-4

244 sivua

2016

 

29,00 

Varasto loppu

Teos osoittaa, että uskonto on edelleen yhteisöllisyyttä koskevan keskustelun ytimessä mutta tavalla, josta väkivalta ei koskaan ole kaukana.