Tiede & edistys 2/2019

85 Yrjö Haila, Mikko Jakonen, Tero Toivanen: Ympäristö talouskritiikin perustana: näkökulmien moninaisuus

87 Janne Säynäjäkangas: Nähdä metsä puilta: yhteismitallisuus ympäristökysymyksenä

120 Hannele Mäkelä & Matias Laine: Laskentatoimen ympäristösuhde

135 Toni Ruuska, Kristoffer Wilén & Pasi Heikkurinen: Ihminen osana luontoa: ekologinen realismi ja kestävä taloudellinen organisoituminen

150 Eeva Houtbeckers & Galina Kallio: Talous käytännönteoreettisesti: kotitalouksien omaehtoinen ruuanhankinta taloutta koskevan tiedon lähteenä

170 Esko Harni: Arvio: Kasvatusajattelumme kestämätön perusta ylläpitää ekokriisiä

172 Maiju Loukola: Numeron taiteilija – Teemu Korpela

8,00