Uuden työn sanakirja

Jakonen, Peltokoski, Virtanen (toim.)

Uuden työn sanakirja on yhteiskuntatieteellinen kokeilu, joka kokoaa yhteen 37 suomalaista yhteiskuntatieteilijää, filosofia, aktivistia, uuden median tutkijaa ja taiteilijaa. Kirja sisältää 53 artikkelia erilaisista uutta työtä kuvaavista sanoista. Tämän sanaston kautta kirja kartoittaa postfordistisen tuotannon muotoa ja aineettoman tietotyön vielä tuntematonta maastoa. Kirja kytkeytyy keskusteluihin yhteiskunnallisesta muutoksesta talouden globalisaation aikana. Artikkeleiden tyyli vaihtelee korkeatasoisesta filosofiasta ruohonjuuritason toiminnan luotauksiin. Sen keskustelut läpäisevät laajasti yhteiskunnan eri alueet kodista ja lastenhoidosta virtuaalitodellisuuksiin, pullojen kerääjistä globaalin talouden organisointiin.

Uuden työn sanakirja on yhteiskuntatieteellinen kokeilu, jonka tarkoituksena ei ole ainoastaan kuvailla, vaan myös luoda yhteiskunnallista todellisuutta. Se hahmottaa siirtymää Michel Foucault’n kuvailemista kuriyhteiskunnista Gilles Deleuzen hahmottamiin kontrolliyhteiskuntiin, fordistisesta tehdastyöstä postfordistiseen älytyöhön ja kansallisvaltiollisesta järjestyksestä globaaliin tilaan. Uuden työn sanakirja kertoo työn ja talouden muutoksista ja luo tätä kautta pohjaa ajattelulle, joka kykenee rakentamaan uudenlaista hyvinvointia ja rikkautta hyvinvointivaltion ja perinteisen rikkauden tuotannon jälkeen. Uuden työn sanakirja on prekariaatin manifesti, joka taistelee uuden työvoiman rinnalla.

Polemos-sarja

952-5169-40-5

489 sivua

KL 30

2006

-Loppuunmyyty-

 

40,00 

Varasto loppu