TUTKIJALIITON 37. KESÄKOULU. TEKNIIKKA JA EMANSIPAATIO
25.8.2017

Lingotto_C

Tervetuloa Tutkijaliiton kaikille avoimeen kesäkouluun Ystävyyden majataloon Kruusilaan! Tänä vuonna kesäkoulu pidetään 25.8.–27.8.2017.

Tutkijaliiton kesäkoulu on vuosittain järjestettävä viikonlopun mittainen tapahtuma, joka kokoaa väkeä yliopiston lisäksi myös esimerkiksi taiteen parista keskustelemaan vaihtuvasta teemasta.

Vuoden 2017 teemana on “Tekniikka ja emansipaatio”.

Uuden teknologian ajatellaan mullistaneen maailmamme perustavanlaatuisesti. Esimerkiksi älypuhelimien sanotaan muuttavan tapamme kokea aikaa ja tilaa, itseämme, toisia, ympäristöä. Teknologiaa koskevassa julkisessa keskustelussa utopia ja dystopia vaihtelevat: tekoäly, oppivat koneet ja algoritmit mullistavat kanssakäymisen muodot; robotiikka joko lunastaa toiveen työstä vapaasta elämästä tai vaihtoehtoisesti toteuttaa pelon teollisuustyöpaikkojen katoamisesta.

Samoin monet 1900-luvun filosofiset teknologian tarkastelut ovat sävyltään joko utooppisia, dystooppisia tai nostalgisia. Teknologia kolonisoi elämismaailmamme ja tuhoaa aidot ihmisten väliset suhteet tai vaihtoehtoisesti mahdollistaa aivan uudenlaisen demokratian ja yhteisöllisyyden. Vastaavasti monet nykypäivän yhteiskuntatieteelliset kuvaukset teknologiaan liittyvistä ilmiöistä vetäytyvät tieteellisen neutraalin ja epäpoliittisen näkökulman suojiin ajatellessaan teknologian, yksilön ja yhteisön suhdetta.

Siksi teknologian ja tekniikan kysymykset vaativat uusia käsitteitä. Kesäkoulun esitelmissä etsitään uutta, emansipatorista ja aktiivista, suhdetta teknologiaan. Millaista olisi sellainen suhtautuminen tekniikkaan ja teknologiaan, joka ei esittäisi teknologiaa uhkaavana tai toisaalta sisällyttäisi siihen futurologista lupausta kaiken muuttumisesta paremmaksi?

Puhujina:
Johanna Ahola-Launonen: Terveysteknologia, terveysmoralismi, ja tie eteenpäin

Jussi Backman: Tekniikka, luovuus ja subjektimetafysiikka

Elli Lehikoinen: Teknologiset mahdollisuudet ja ihmisen laji – huomioita uudesta kotimaisesta kirjallisuudesta

Linnea Luuppala: Tekniikka ja luonnoton luonto

Atte Häkkinen: Romun kolinaa ja piirien värinää: Underground-soitinrakennus ja äänellisen kulttuurin muutos 2000-luvulla

Kimmo Kallio: Painetun sanan vapaus. Kirjateknologian media-arkeologiaa

Ari Korhonen: Vapaa-ajan tekniikat. Rancière ja työväenperinteen emansipaatio

Janne Porttikivi: Teknologia, tiede ja nihilismi – muutamia huomautuksia akselerationistisesta manifestista

Noora Tienaho: Adorno teknologiasta ja säveltämisestä

Tero Toivanen:  Valtaus, vapaus ja kaskenpoltto – maahan kiinnittämisen tekniikat ja historiallinen materialismi

Anna Tuomikoski: Jacques Rancière ja mykän kirjaimen emansipatorinen voima
Joonatan Virtanen: Teknologinen determinismi maltillisessa ja radikaalissa sosiaaliteknologisessa politiikassa

… … … …

Ilmoittaudu kesäkouluun 30.6.2017 mennessä osoitteeseen

Kesäkoulun ohjelma alkaa perjantaina 25.8. klo 16.00 ja jatkuu sunnuntai-iltapäivään 27.8. asti.

Osallistumismaksu on 140 €, opiskelijalta 100 € sekä yrityksen tai yhteisön maksamana 200 €. Osallistumismaksu pyydetään maksamaan elokuun alkuun mennessä. Hintaan kuuluu viikonlopun ohjelman lisäksi majoitus 2–4 hengen huoneissa ja ruokailut. Lähetämme lisätietoja maksusta ja käytännön asioista ilmoittautuneille.

Ystävyyden Majatalo (http://www.ystavyydenmajatalo.fi/) sijaitsee Turku-Helsinki-moottoritien varrella noin 96 kilometriä Helsingistä. Paikalle kulkee kaksi bussilinjaa sekä Turusta että Helsingistä. Haku pysäkeiltä kuuluu talon palveluun.

Lisätiedot sähköpostitse tai puhelimitse (09)-633239 tai 045-3590818.

TERVETULOA MUKAAN KESKUSTELEMAAN!