Seminaari: Materialismi, ontologia ja politiikka. Quentin Meillassoux’n Äärellisyyden jälkeen
23.3.2018

Perjantaina 23.3. klo 10:00 alkaen Helsingin yliopiston tutkijakollegiumissa (Common Room, Fabianinkatu 24, 3. krs.)

Helsingin yliopiston tutkijakollegiumin, Tutkijaliiton, Suomen oikeusfilosofisen yhdistyksen ja Gaudeamuksen järjestämässä seminaarissa on aiheena ranskalaisen Quentin Meillassoux’n Äärellisyyden jälkeen -teos ja sen synnyttämät keskustelut niin filosofian ja yhteiskuntatieteiden kuin taiteidentutkimuksenkin aloilla.

Vuonna 2006 ilmestynyt Äärellisyyden jälkeen teki kirjoittajastaan ehkä koko 2010-luvun vaihteen kommentoiduimman ajattelijan. Teoksen herättämää innostusta, hämmennystä ja ärsyynnystä seurasi valtava määrä kommentaareja, seminaareja ja koulukuntia. Nyt voimakkaimpien aaltojen jo laannuttua ja suomennoksen ilmestyttyä on paikallaan kysyä uudelleen sitä, mitä Meillassoux teoksessaan itse asiassa kirjoittaa ja mistä teoksen ympärillä käydyissä debateissa on kyse.

Seminaarin otsikon kolme sanaa materialismi, ontologia ja politiikka viittaavat niihin avauksiin, joita Meillassoux’n teos on saanut aikaan. Teos on muodoltaan materialismin manifesti ja Alain Badioun sanoin ”todistus” siitä, että filosofia voi ja sen täytyy ajatella sitä, mikä on olemassa ajattelusta riippumatta. Samalla se on pedagoginen esitys siitä, miksi nimenomaan ontologia on tänään filosofian käsitteellisen työn kenttä. Fenomenologian, dekonstruktion ja kielellisten käänteiden – lyhyesti sanottuna äärellisen ajattelun – jälkeen teoksen tarkoituksena määrittää uudestaan filosofian suhde matematiikkaan, kykyyn puhua olemisesta sinänsä. Siten teos hakee uutta ontologista otetta hallinnan rajamaista, sattumista, yllätyksistä, yhteiskunnallisista mullistuksista ja murtumista, jotka usein joutuvat teleologisen ja uskonnollisen ajattelun haltuun.

Kysymys onkin lopulta politiikasta: siitä, mitä ajattelemme ja päätämme tilanteessa, jossa entiset käsitteet, arvot ja oletukset eivät toimi. Miten näemme ja käsitämme sen, mikä ilmaantuu ilman syytä – ja pakottaa kysymään vanhan kysymyksen: mitä on tehtävä?

 

* * *

Seminaarin ohjelma

Perjantai 23.3.2018

10.00 Seminaarin avaus

10.15–11.45

Janne Porttikivi: Perusteettomuuden periaate: miksi on pikemmin ei-mitään kuin jotain? Heidegger ja Meillassoux …ja Malabou

Jussi Backman: Metafysiikan uskonnollinen loppu? Meillassoux ja fideismi

11.45–13.15 Lounas

13.15–14.45

Susanna Lindberg: Materian logiikasta

Ari Korhonen: Riskit, katastrofit ja kaaokset. Meillassoux yhteiskunnallisesta kontingenssista

14.45–15.15 Kahvi

15.15–16.45

Esa Kirkkopelto: Meillassoux ja tyhjän merkin arvoitus

Aino-Marjatta Mäki: Psykoanalyysi äärellisyyden jälkeen

16.45–17.15 Kahvi

17.15–18.45

Pontus Purokuru: Prekaarisuuden ontologia: Meillassoux marxilaisesti

Loppupaneeli

Seminaari on kaikille avoin ja suomenkielinen.

Seminaarin fb-tapahtuma.