Planetaarinen kommunismi osa 2: Varat, voimat ja vetäytyminen
15.4.2021

Tutkijaliiton Planetaarinen kommunismi -tapahtumasarja etsii ja tutkii elämisen, yhdessäolon ja toiminnan tapojen mahdollisuuksia. Tapahtumasarjan toinen osa koostuu kolmesta osasta – kolmesta esityksestä tai puheenvuorosta – jotka kietoutuvat varojen ja vetäytymisen teemojen ympärille. Tapahtuma järjestetään verkossa 15.4. Klo 18.00. Linkki verkkotapahtumaan julkaistaan lähempänä.

Joel Kilpi tarkastelee puheenvuorossaan Fossiilityöväenluokka nykyistä ympäristökriisiä tuottavan kapitalistisen järjestyksen haastamisen ehtoja ja mahdollisuuksia fossiilityöväenluokan käsitteen näkökulmasta. Esityksessä pohditaan muun muassa puolueellisuuden, järjestäytyneen voiman rakentamisen ja hyvän elämän vaalimisen rooleja ekologisen muutoksen tavoittelussa.

Janne Säynäjäkankaan esitys Varantojen kuluttaminen ja yhteisvaraistuminen pohtii yhteisten (commons) roolia planeetanlaajuisen ekologisen hätätilan kiihtyessä.  Myös yhteismaiksi, yhteisresursseiksi kuin yhteisvauraudeksikin käännettyä termiä ”commons” on viime vuosikymmeninä lähestytty yhä uusista näkökulmista ja termi on saanut yhä rikkaamman merkityksen. Esityksessä  esitellään kahta erilaista lähestymistapaa yhteisiin ja esitetään, että luonnon välisen vastakkainasettelun sijaan ekologista hätätilaa olisi hedelmällisempää ajatella kysymyksenä suhteesta yhteisiin.

Taiteilija Saara Kanerva Tammisen videoessee Mökkiajattelijat tutkii vetäytymisen luonnetta ja jaetun kysymystä. Vapaalla assosiaatiolla etenevä kollaasiteos pohtii mm. oliko MacGyver Koneen Säätiön palkkalistoilla, ja kuinka omavaraisuuden unelman alla kuplii taantumuksellisia näkemyksiä toimijuudesta.

Esitysten jälkeen esiintyjät Janne Säynäjäkangas, Joel Kilpi ja Saara Kanerva Tamminen keskustelevat Olli Hasun ja yleisön kanssa.

***

Tapahtumasarjaksi muuntuneen Planetaarinen kommunismi -kesäkoulun tavoite on toimia kriittisenä teorian alustana sen ajattelemiselle, mikä nykyhetkessä on tärkeää ja miten siitä pitäisi puhua. Tapahtumissa käsitellään teoriaa myös taiteilijoiden, kirjoittajien ja muiden kriittiseen ajatteluun osallistuvien asiana – niiden sisältö ei siis ole sidottu pelkästään akateemisiin tutkimuskeskusteluihin. Teoria koskee yleisimmillään poliittisia, eettisiä ja yhteiskunnallisia kysymyksiä siitä, miten elää yhdessä toisten kanssa. Planetaarinen kommunismi -tapahtumasarjassa ajatteleminen, keskusteleminen ja oppiminen ovat osa kollektiivista tutkimusprojektia.

Tapahtumasarjan teemana on “Planetaarinen kommunismi”. Planetaarisuus viittaa tässä ymmärrykseen siitä, että yhteiskuntaa, taloutta ja koko todellisuutta, yhteistä maailmaamme, on ajateltava sekä inhimillisten että ei-inhimillisten olentojen verkostojen näkökulmasta. Tapoja vastata planetaarisessa mittakaavassa jäsentyviin ristiriitoihin ja kamppailuihin on etsittävä sen järjestyksen kumoamisesta, joka on synnyttänyt ekologisten kriisien vyyhdin. Tavoitteena on luoda keskusteluja ja käsitteitä palvelemaan sellaista elämän moninaisuutta, joka pystyy vastustamaan kapitalismin tuotantokeskeistä järjestystä tässä ja nyt – ei tarjota valmiita vastauksia ja tiekarttaa vaihtoehtoiseen maailmaan.

Planetaarisuus tuli osaksi teoreettista keskustelua 1960-luvulla, jolloin käsitteellä viitattiin ympäristöön liittyvien kysymysten ohella esimerkiksi ydinvoiman ja ydinaseiden globaaleihin, kansallisvaltioiden rajat ylittäviin riippuvuus- ja vaikutussuhteisiin. Se siis nousi havainnosta, että kaikkien ihmisten elinolosuhteet perustuvat sellaisiin prosesseihin, joita ei viime kädessä voi itse hallita. Ilmastokriisin, antroposeenin ja koronapandemian myötä olemme yhä selvemmin tekemisissä juuri tällaisen planetaarisuuden kanssa. Virukset, ilmakehä, energia ja ruuantuotanto mutta toisaalta myös algoritmit, logistiikka ja muut teknologiset infrastruktuurit ovat osoituksia politiikan planetaarisesta ulottuvuudesta.

Ohjelma:

Klo 18 Tapahtuma alkaa

Klo 18.05 Joel Kilpi: Fossiilityöväenluokka

Klo 18.30 Janne Säynäjäkangas: Varantojen kuluttaminen ja yhteisvaraistuminen

Klo 18.50 Saara Kanerva Tamminen: Mökkiajattelijat

Klo 19.00 Keskustelu

Klo 20.00 Tapahtuma päättyy