Julkkarit: Mustan järjen kritiikki
20.4.2023

 

Tervetuloa juhlistamaan Achille Mbemben juuri suomennettua teosta Mustan järjen kritiikki. Tuoreen suomennoksen julkkarit järjestetään 20.4. klo 17 Rosebud Sivullisessa osoitteessa Kaisaniemenkatu 5.

Mustan järjen kritiikki on eräänlainen ”mustuuden” genealogia. Se tarkastelee mustuuden käsitteen kehittymistä atlanttisesta orjakaupasta nykypäivään ja pyrkii näin purkamaan modernin länsimaisen rasismin keskeisiä käsitteitä ja rakenteita. Mbemben mukaan mustuuden kategoria muodostaa paitsi modernin rasismin myös länsimaisen tiedon ja hallinnan kätketyn perustan.

Mustan järjen kritiikki pureutuu myös länsimaiseen ”rodun” konstruktioon. Mbembe korostaa sitä, että ”rodun” paljastaminen pelkäksi sepitteeksi ja konstruktioksi ei riitä, koska sillä on tietynlaisena imaginaarisena rakenteena ollut valtava vaikutus moderniin historiaan ja länsimaiseen ajatteluun.

Teoksessa kysytään myös, johtaako Euroopan globaalin hegemonian hiljattainen murtuminen rasismin häviämiseen vai ovatko päinvastoin uusliberaalit turvallisuutta korostavat poliittiset toimet, uudet ryöstösodat ja kaupunkitilan hierarkkinen jakaminen jo lähtökohdiltaan rasistisia ja ovatko ne peräti tekemässä meistä kaikista ”mustia”, alistamisen kohteina olevia tavaraihmisiä.

Mustan järjen kritiikin teemoista ovat keskustelemassa kirjan kääntäjä Eetu Viren sekä rotua ja valtaa tutkinut Päiviö Maurice Omwami. Haastattelijana toimii Katariina Yli-Malmi.

Tervetuloa kuuntelemaan keskustelua ja juhlistamaan tuoretta suomennosta!