Jacques Rancière ja aistisen politiikka
14.12.2016

 

ranciere-nettiin

Aika: keskiviikkona 14. joulukuuta 2016 klo 10.00–18.00

Paikka: Tieteiden talo, sali 505 (Kirkkokatu 6, Helsinki)

Jacques Rancièren ajattelun kenties keskeisin juonne on kysymys erimielisyydestä politiikan ominaisluonteena. Erimielisyydessä ei kuitenkaan ole kyse vastakkainasettelusta joidenkin annettujen näkemysten välillä vaan perustavammalla tavalla koko siitä tilanteesta, jossa kiistaa voidaan käydä: Ketkä tunnustetaan puhuviksi subjekteiksi, joilla on oikeus esittää näkemyksensä, ja ketkä suljetaan ulos, tehdään näkymättömiksi? Ja millaiset asiat ylipäänsä nähdään mahdollisina erimielisyyden kohteina?

Erimielisyys kytkeytyy siis jaetun, aistein havaittavan maailman rajoihin ja niiden määrittelyyn ja on tässä laajassa mielessä myös ”esteettinen” kysymys: politiikka ja estetiikka kytkeytyvät erottamattomasti yhteen. Vallankäyttö, ideologiat ja lopulta itse politiikka toimivat aistimellisella, ruumiillisella tasolla, ja niinpä myös emansipaation kysymys on pohjimmiltaan ruumiillinen tai aistimellinen.

Rancièren yhteydessä esiin nouseekin lähes väistämättä myös kysymys taiteesta. Voisiko taide olemassa olevien vastakkainasettelujen käsittelyn tuolla puolen avata silmämme näkemään jotakin sellaista, jota ei ennen voitu edes ajatella kiistan aiheeksi, koska sitä ei yksinkertaisesti ollut meille olemassa? Vai onko taide yhä vakavammassa vaarassa sortua objektivoimaan kuvaamansa pelkiksi keskustelun kohteiksi, jotka jäävät itse vaille ääntä?

Missä kohden siis esteettinen ja poliittinen osuvat yksiin? Millaista olisi aistisen politiikka jonkin uuden murtautumisena esiin vallitsevan järjestyksen tuolla tai tällä puolen? Mitä erimielisyys jaetun maailman rajoista voisi tarkoittaa nykypäivän Euroopassa, jossa kysymys ulossulkemisesta on kammottavalla tavalla ajankohtainen?

Ohjelma

10.00–10.15 Seminaarin avaus

10.15–11.45

Susanna Lindroos-Hovinheimo: Rancière ja olematon subjekti

Ari Hirvonen: Erimielisyys. Ihmisoikeuksien politiikka

11.45–12.45 Lounas

12.45–14.15

Jussi Palmusaari: Rancière ja maolaisuus

Susanna Lindberg: Aistisen jakaminen, tekniikan jakaminen

14.15–14.30 Kahvitauko

14.30–16.00

Susanna Helke: Toisen elämä ja radikaali emansipaatio

Maiju Loukola: Kiistan taide ja viipyilevä tila

16.00–16.15 Tauko

16.15–17.45

Teemu Ikonen: Anakronismi, ei-aikalaisuus ja kertomuksen poetiikka

Ari Korhonen: Filosofi ja hänen köyhänsä. Rancièren tarinat rajojen ylittämisestä

17.45–18.00 Lopetus

TERVETULOA!

Lisätiedot Facebookissa https://www.facebook.com/events/783855285091101/